Trwa nabór wniosków na stypendia sportowe

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,  przypomina, że w dniu 15 grudnia 2021 r., zgodnie z Uchwała Nr IV/50/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (z późniejszymi zmianami) upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego.

 

Wnioski należy składać drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kielce:

  • ul. Strycharska 6,  pok. nr 12,
  • Rynek 1, pok. nr 12.

Osobami do kontaktu w ww. sprawie są Pani Justyna Łukasik i Anna Januchta tel. 41 3676620

 

W załączeniu:

UCHWAŁA NR IV/50/2010 RADY MIASTA KIELCE z dnia 23 grudnia 2010 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO

Powrót na początek strony