VII Międzyszkolny Konkurs Biblioteczny „Mój ex librys” - trwają zgłoszenia

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej zaprasza do udziału w siódmej edycji Międzyszkolnego Konkursu Bibliotecznego „Mój ex librys”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z kieleckich szkół.

Zadanie konkursu to popularyzacja i promocja bibliotek, książek oraz czytelnictwa. Celem organizatorów jest również kształtowanie wrażliwości artystycznej, rozwijanie umiejętności plastycznych młodych ludzi, a także zapoznanie z ekslibrisem jako znakiem graficznym.

Motywem tegorocznej edycji jest: ekslibris, jako znak graficzny zbiorów o tematyce ekologicznej.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
dla uczniów klas VII- VIII szkoły podstawowej.

Prace konkursowe należy dostarczyć do organizatora do 13 kwietnia br. Wystawa pokonkursowa połączona z wręczeniem dyplomów i nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach, ul. Zimna 16 - w maju lub czerwcu 2022 r.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Regulamin konkursu

 

Powrót na początek strony