Trwają prace remontowe na ul. Cichej

Na ulicy Cichej praca wre. Drogowcy zrywają starą kostkę brukową i kończą budowę kanalizacji deszczowej. Remont ma potrwać do końca listopada.

Blisko 100-metrowy fragment ul. Cichej pełnić będzie rolę ciągu pieszo-jezdnego. Nawierzchnia zostanie wykonana z płyt kamiennych oraz starego bruku, który będzie użyty do ułożenia pasa po zachodniej stronie.

Remont ul. Cichej zakłada ponadto instalację nowego oświetlenia ulicznego, stylizowanego na dawne lampy oraz montaż elementów małej architektury, takich jak ławki czy kwietniki.

Ponadto na połączeniu ul. Cichej i al. IX Wieków Kielc powstanie nowa pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

Powrót na początek strony