Trwają zgłoszenia do nagrody „Świętokrzyski Anioł Dobroci”

Nagroda ma na celu uhonorowane, wyróżnienie oraz promocję instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, a także osób fizycznych szczególnie silnie zaangażowanych w działalność pomocową na rzecz rodzin i osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: indywidualnej i grupowej.

Do Nagrody zgłaszać można wszelkie inicjatywy, projekty, wydarzenia, działania, których celem jest krzewienie idei bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka w kategoriach:

  • indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej
  • grupowej – jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pomocową i wspierającą, realizujących innowacyjne działania.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 września 2021 r.

Szczegółowe informacje uzyskać można na 

https://www.swietokrzyskie.pro/category/nagrody/swietokrzyski-aniol-dobroci/ 

lub w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej pod numerami: 41 342 13  88 i 41 342 17 18.

 

Powrót na początek strony