Tytuł Najlepszego Czytelnika znowu w zasięgu ręki

Wypożyczacie - czytacie - wygrywacie! Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach ogłasza konkurs na Najlepszego Czytelnika.

Konkurs ma na celu promowanie czytelnictwa i Biblioteki w środowisku lokalnym, a także zainteresowanie i zmotywowanie mieszkańców Kielc do korzystania ze zbiorów kieleckiej książnicy. Konkurs ma charakter otwarty i dedykowany jest dla wszystkich aktywnych czytelników 13-tu placówek MBP.

Żeby zdobyć tytuł najlepszego czytelnika trzeba oczywiście mieć na koncie wysoką liczbę wypożyczonych książek. Ważna jest także terminowość oddawania książek i dbałość o wypożyczone książki.

Spośród nich, na zakończenie każdego kwartału, zostaną wybrane osoby, które wypożyczą najwięcej książek w poszczególnych filiach. Tytuł Najlepszego Czytelnika będzie przyznawany w 2 kategoriach.

I kategoria – dzieci i młodzież do lat 18

II kategoria – dorośli

Konkurs podzielony jest na cztery kwartały:

1 stycznia – 31 marca,

1 kwietnia – 30 czerwca,

1 lipca – 30 września,

1 października – 31 grudnia

Informacje o zwycięzcach zostaną podane na Facebooku Biblioteki oraz stronie internetowej www.mbp.kielce.pl, do 10 dnia każdego miesiąca 2023 r. Laureaci otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. O terminie ich wręczenia zostaną powiadomieni osobiście lub telefonicznie.

W grudniu odbędzie się uroczyste podsumowanie konkursu i nagrodzeni zostaną Najlepsi Czytelnicy w skali całego roku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach zaprosiła do współpracy Sponsorów, dzięki którym czytelnicy otrzymają atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu dostępny jest w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Pilcha w Kielcach oraz na stronie internetowej MBP

Powrót na początek strony