UJK rozpoczął nowy rok akademicki

Już po raz 51. „Gaudeamus igitur” zabrzmiało w murach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki wziął udział prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Nie zabrakło tradycyjnej immatrykulacji studentów pierwszego roku, jednak z uwagi na pandemię inauguracja miała szczególny charakter. Liczba gości zaproszonych do rektoratu musiała zostać ograniczona. Pozostali mogli śledzić transmisję online. W podobny, hybrydowy sposób będą odbywały się zajęcia.

Organizacja kształcenia w dobie pandemii to jednak nie jedyne wyzwanie, jakie stoi przed UJK w najbliższym czasie. Mówił o tym podczas wystąpienia inauguracyjnego, prof. Stanisław Głuszek, rektor uniwersytetu.

W planach jest m.in. rozbudowa Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, uruchomienie w ciągu 3 lat kierunku farmacja i poszerzenie oferty studiów podyplomowych. Rektor zapowiedział ponadto zacieśnienie współpracy międzyuczelnianej, której efektem będzie otwarcie wraz z Politechniką Świętokrzyską kierunku inżynieria biomedyczna i stworzenie wydziału międzyuczelnianego.

– Wyzwaniem dla naszego Uniwersytetu jest dalszy intensywny wzrost badań naukowych, rozwój naukowy kadry i kształcenie studentów na atrakcyjnych kierunkach, które dają satysfakcję z uzyskanego wykształcenia i zapewniają atrakcyjny rozwój  zawodowy, a w części przypadków również rozwój naukowy. Dążymy do tego, aby marka UJK była powodem do dumy dla absolwentów, doktorantów i pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych i administracyjno-technicznych – zapowiedział prof. Stanisław Głuszek. Podkreślał, że będzie dążył do utworzenia szpitala uniwersyteckiego.

Uroczystość inauguracji zakończył wykład pt. „Geochemia dla człowieka i przyrody”, który wygłosiła prof. Agnieszka Gałuszka, prorektor do spraw nauki UJK.

W roku akademickim 2020/21 na UJK kształcić się będzie 11837 studentów i 195 doktorantów.

Powrót na początek strony