Umów wizytę w Wydziale Komunikacji

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Kielce informuje, że w ostatnim tygodniu maja 2021 r. została przeprowadzona internetowa ankieta preferencji dotycząca sposobu obsługi / umawiania wizyt w Wydziale Komunikacji w Urzędzie Miasta Kielce. Ze złożonych w ankiecie wypowiedzi wynika, że zdecydowana większość opowiada się za możliwością umawiania się telefonicznie lub przy użyciu formularzy internetowych – 89,5 % oddanych głosów. Za systemem przywoławczym - stacjonarnym systemem biletowym opowiedziało się 10,5 % respondentów.

W związku z wyraźnym wskazaniem preferencji Kielczan od 7 czerwca w Wydziale Komunikacji wizyta będzie możliwa jedynie po wcześniejszym jej umówieniu w systemie telefonicznym: 413676099, 413676499 - (Biuro Rejestracji Pojazdów) i 413676420 - (Biuro Praw Jazdy) lub internetowo na stronie www.umowwizyte.kielce.eu.

Dodatkowo Wydział Komunikacji przypomina, że w przypadku braku możliwości umówienia wizyty w ww. sposobach można złożyć w urzędowej urnie wypełnione wnioski wraz oryginałami dokumentów m.in. do rejestracji pojazdu lub uzyskania profilu kandydata na kierowcę.

 

Poniżej znajduje się uproszczona informacja dotycząca sposobu korzystania z urny

 1. Zapoznaj się tutaj z procedurą, która dotyczy Twojej sprawy.
 2. Wypełnij wniosek, koniecznie podaj swój numer telefonu, pod który będzie kontaktował się z Tobą urzędnik.
 3. Załącz do wniosku ORYGINAŁY wymaganych dokumentów (opisane w procedurze).
 4. Dokonaj opłaty w opłatomacie, na poczcie, w banku lub przez Internet i załącz do dokumentacji potwierdzenie wpłaty.
 5. Spakuj wszystkie dokumenty do jednej koperty.
 6. Wrzuć pakiet do urny.
 7. Czekaj na telefon ze strony urzędu. Poinformujemy Cię, czy dokumenty są kompletne. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów – urzędnik wyznaczy Ci dogodny termin (na odbiór tablic rejestracyjnych i dokumentów po zarejestrowaniu pojazdu lub na zakończenie innej czynności urzędowej).

 

Wydział Komunikacji informuje ponadto, że w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) w godzinach pomiędzy 7.30 a 15.30 zostaną udostępnione kolejne terminy do rejestracji pojazdu w systemie DŁUGOTERMINOWYM. Rezerwacji będzie można dokonać korzystając ze strony https://umowwizyte.kielce.eu/umow-wizyte-formularz-rejestracyjny-stanowiska-a-dlugoterminowe.html. Te czynności, zostaną dokonane pomimo zamkniętego urzędu.

 

Aby zarezerwować termin wizyty w Internecie na stronie www.umowwizyte.kielce.eu należy wybrać odpowiednią sprawę, a następnie wypełnić formularz, do którego zostaniemy przekierowani. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku "Zarezerwuj wizytę" zostanie wysłany na podany adres mailowy link, który należy potwierdzić, żeby zarezerwować termin. Link jest aktywny przez 30 minut, po tym czasie rezerwacja zostaje ANULOWANA.

Przed przystąpieniem do rezerwacji należy przeczytać opis procedury, dzięki której uzyskamy informacje, jakie dokumenty i załączniki są wymagane dla załatwienia sprawy.

Pełne informacje o Wydziale Komunikacji można znaleźć tutaj.

 

Do Biura Rejestracji Pojazdów można się umówić na kilka sposobów:

 1. telefonicznie pod numerem 41 36-76-099 lub 41 36-76-499 – terminy udostępniane z dnia na dzień od godziny 7:30,
 2. przy pomocy formularza internetowego- terminy udostępniane z dnia na dzień od godziny 7:30,
 3. przy pomocy formularza internetowego- terminy udostępniane na kolejny tydzień roboczy w każdy piątek w godzinach pracy urzędu,
 4. w sytuacji niemożliwości skorzystania z rezerwacji telefonicznej lub internetowej oryginały dokumentów do rejestracji pojazdu można przesłać drogą pocztową lub złożyć je w urnie znajdującej się w urzędzie przy wejściu od strony Rynku, wniosek o rejestrację pojazdu może zostać złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. na stronie https://ww.esp.pwpw.pl (w tym przypadku niezbędne jest dostarczenie oryginałów dokumentów i tablic rejestracyjnych za pośrednictwem poczty, urny czy umawiając się na wizytę w urzędzie).

 

Do Biura Praw Jazdy można się umówić na kilka sposobów:

 1. telefonicznie pod numerem 41 36-76-420 – terminy udostępniane w kolejnym lub kolejnych tygodniach – terminy udostępnianie w miarę potrzeb,
 2. przy pomocy formularza internetowego na stronie https://umowwizyte.kielce.eu/ BIURO PRAW JAZDY– terminy udostępniane w kolejnym lub kolejnych tygodniach – terminy udostępnianie w miarę potrzeb,
 3. w sytuacji braku możliwości skorzystania z rezerwacji  telefonicznej lub internetowej, oryginały dokumentów związanych z wydaniem prawa jazdy, w tym uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), można przesłać drogą pocztową lub złożyć w urnie znajdującej się w Urzędzie, przy wejściu od strony Rynku, wniosek o wydanie prawa jazdy może zostać złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. na stronie https://www.esp.pwpw.pl/ (osoba składająca wniosek elektroniczny, odbierając prawo jazdy osobiście, dostarcza oryginały orzeczenia lekarskiego/psychologicznego oraz zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami - o ile są wymagane).

 

Do Stanowiska ds. Transportu można się umówić:

 1. przy pomocy formularza internetowego na stronie https://umowwizyte.kielce.eu/ STANOWISKO DS. TRANSPORTU– terminy na dzień bieżący i następny dzień roboczy dostępne na bieżąco,
 2. w sytuacji niemożliwości skorzystania z rezerwacji internetowej można przesłać oryginały dokumentów drogą pocztową lub złożyć je w urnie znajdującej się w urzędzie przy wejściu od strony Rynku. Informacje w tym zakresie udzielane są pod numerem telefonu 41 36-76-235.

Powrót na początek strony