Umów wizytę w Wydziale Komunikacji UM

Można to zrobić telefonicznie lub przez Internet. Formularz elektroniczny można wypełnić na stronie www.umowwizyte.kielce.eu.

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Kielce przypomina, że aby załatwić dowolną sprawę urzędową w wydziale należy umówić się na wizytę. Umówienie wizyty może nastąpić telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Aby zarezerwować termin wizyty w Internecie na stronie www.umowwizyte.kielce.eu należy wybrać odpowiednią sprawę, a następnie wypełnić formularz, do którego zostaniemy przekierowani. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku "Zarezerwuj wizytę" zostanie wysłany na podany adres mailowy link, który należy potwierdzić, żeby zarezerwować termin. Link jest aktywny przez 30 minut, po tym czasie rezerwacja zostaje ANULOWANA.

Przed przystąpieniem do rezerwacji należy przeczytać opis procedury, dzięki której uzyskamy informacje, jakie dokumenty i załączniki są wymagane dla załatwienia sprawy.

 

Pełne informacje o Wydziale Komunikacji można znaleźć tutaj.

 

Do Biura Rejestracji Pojazdów można się umówić na kilka sposobów:

  1. telefonicznie pod numerem 41 36-76-099 lub 41 36-76-499 – terminy udostępniane z dnia na dzień od godziny 7:30,
  2. przy pomocy formularza internetowego - terminy udostępniane z dnia na dzień od godziny 7:30,
  3. przy pomocy formularza internetowego - terminy udostępniane na kolejny tydzień roboczy w każdy piątek w godzinach pracy urzędu,
  4. w sytuacji niemożliwości skorzystania z rezerwacji telefonicznej lub internetowej oryginały dokumentów do rejestracji pojazdu można przesłać drogą pocztową lub złożyć je w urnie znajdującej się w urzędzie przy wejściu od strony Rynku, wniosek o rejestrację pojazdu może zostać złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. na stronie https://ww.esp.pwpw.pl (w tym przypadku niezbędne jest dostarczenie oryginałów dokumentów i tablic rejestracyjnych za pośrednictwem poczty, urny czy umawiając się na wizytę w urzędzie).

 

Do Biura Praw Jazdy można się umówić na kilka sposobów:

  1. telefonicznie pod numerem 41 36-76-420 – terminy udostępniane w kolejnym lub kolejnych tygodniach – terminy udostępnianie w miarę potrzeb,
  2. przy pomocy formularza internetowego na stronie https://umowwizyte.kielce.eu/ BIURO PRAW JAZDY – terminy udostępniane w kolejnym lub kolejnych tygodniach – terminy udostępnianie w miarę potrzeb,
  3. w sytuacji braku możliwości skorzystania z rezerwacji  telefonicznej lub internetowej, oryginały dokumentów związanych z wydaniem prawa jazdy, w tym uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), można przesłać drogą pocztową lub złożyć w urnie znajdującej się w Urzędzie, przy wejściu od strony Rynku, wniosek o wydanie prawa jazdy może zostać złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. na stronie https://www.esp.pwpw.pl/ (osoba składająca wniosek elektroniczny, odbierając prawo jazdy osobiście, dostarcza oryginały orzeczenia lekarskiego/psychologicznego oraz zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami - o ile są wymagane).

 

Do Stanowiska ds. Transportu można się umówić:

  1. przy pomocy formularza internetowego na stronie https://umowwizyte.kielce.eu/ STANOWISKO DS. TRANSPORTU – terminy na dzień bieżący i następny dzień roboczy dostępne na bieżąco,
  2. w sytuacji niemożliwości skorzystania z rezerwacji internetowej można przesłać oryginały dokumentów drogą pocztową lub złożyć je w urnie znajdującej się w urzędzie przy wejściu od strony Rynku. Informacje w tym zakresie udzielane są pod numerem telefonu 41 36-76-235.

Powrót na początek strony