Umowa podpisana. OSP Niewachlów otrzyma wsparcie

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego podpisana została umowa dotycząca wsparcia finansowego zakupu pojazdu strażackiego i sprzętu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Niewachlów-Kielce. O pieniądze dla ochotników ubiegało się Miasto Kielce w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Umowa została zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Miastem Kielce, które odpowiada za jej realizację. Dokument podpisał prezydent Kielc Bogdan Wenta, skarbnik Miasta Marzena Bzymek oraz wicemarszałek Renata Janik i Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.

Przekazane środki finansowe pochodzą z Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Miasto Kielce otrzymało wsparcie w ramach rozstrzygniętego naboru, realizowanego w ramach działania 2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym.

- Cieszę się, że Samorząd Województwa Świętokrzyskiego może przyczynić się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, również poprzez wsparcie finansowe ochotniczych jednostek strażackich, niosących pomoc podczas pożarów, zdarzeń drogowych, klęsk żywiołowych - powiedziała wicemarszałek Renata Janik.

Dzięki udzielonej Miastu Kielce pomocy finansowej Ochotnicza Straż Pożarna w kieleckim Niewachlowie zaopatrzona zostanie w lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody, przenośne działko wodno-pianowe, pompę szlamową o wysokiej wydajności z wężami ssawnymi i tłocznymi, urządzenie gaśniczo-tnące, a także suche skafandry do pracy w wodzie.

- To specjalistyczny sprzęt, który jest niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych. Całkowity koszt zakupów wynosi ok. 828 tys. zł, a kwota dofinansowania, którą otrzymaliśmy to ok. 704 tys. zł. Pojazd i sprzęt trafi do druhów w 2025 roku - zaznaczył prezydent Bogdan Wenta.

Ochotnicza Straż Pożarna Niewachlów-Kielce jest jedyną jednostką OSP działającą na terenie Miasta Kielce. Od 2022 roku znajduje się w strukturze Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.jpg

Powrót na początek strony