Unia Metropolii Polskich o Programie Operacyjnym Polska Wschodnia

Prezydenci miast wojewódzkich Polski Wschodniej – Białegostoku, Kielc, Lublina, Olsztyna i Rzeszowa, zajęli wspólne stanowisko w sprawie kolejnej edycji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW 2020+).

Unia Metropolii Polskich skierowała list do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak.

 

Warszawa, 29 września 2020 r.

 

Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Szanowna Pani Minister,

   Jako Prezydenci miast wojewódzkich Polski Wschodniej chcielibyśmy przedstawić nasze wspólne stanowisko w sprawie kolejnej edycji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW 2020+).

   Mając na uwadze toczące się obecnie prace nad opracowywaniem instrumentów i programów operacyjnych perspektywy unijnej 2021-2027, wnosimy o dalsze wsparcie polityki miejskiej i utrzymanie wsparcia dla naszych miast w ramach programu PO PW 2020+, w zakresie i intensywności co najmniej takim jaki miał miejsce w poprzednich edycjach programów dedykowanych wschodniej Polsce.

   Nie kwestionując konieczności zaprogramowanie wsparcia dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, prosimy również o wyznaczenie szczegółowej linii demarkacyjnej w opracowywanych programach pomiędzy wsparciem dedykowanym dla tych miast, a wsparciem miast wojewódzkich wschodniej Polski.

   Miasta wojewódzkie wschodniej Polski zdają się mieć, na tle swoich regionów,  względnie dobrą sytuację społeczno-gospodarczą, jednak w skali kraju cały czas są najsłabsze (co jest skutkiem dotychczasowej realizacji polaryzacyjno-dyfuzyjnego modelu rozwoju) i te dysproporcje nadal się pogłębiają, co potwierdzają dane statystyczne. Warto również podkreślić (jak pokazują badania), że centra regionalne znacząco wpływają zarówno na ich bezpośrednie otoczenie, jaki i na całe województwo. Zmniejszenie potencjału takich ośrodków powoduje gwałtowne, niekorzystne zmiany społeczno-gospodarcze zarówno w danym ośrodku wzrostu jak i dalszym jego otoczeniu. Stąd pozbawienie lub przydzielenie niskiego poziomu dedykowanego i dodatkowego (lecz nie alternatywnego do innych źródeł) wsparcia naszych miast może spowodować marginalizację miast wojewódzkich Polski Wschodniej i pogłębienie się niekorzystnych tendencji społeczno-gospodarczych, z bardzo negatywnym wpływem na rozwój regionów Polski Wschodniej.

   Pragniemy również podkreślić, że wypracowany i dotychczas funkcjonujący system zarządzania i wdrażania programów dedykowanych Polsce Wschodniej okazał się bardzo efektywny, czego bez wątpienia dużą zasługą jest nie tylko sprawność beneficjentów, ale również ogromny profesjonalizm instytucji (zarządzającej i pośredniczącej) z którymi przyszło nam współpracować.

 

   Łącząc wyrazy szacunku, pozostajemy otwarci na rozmowy i deklarujemy swój merytoryczny udział w programowaniu powyżej wskazanego i istotnego dla naszych miast i regionów instrumentu.

 

Z poważaniem

 

Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku

Bogdan Wenta, Prezydent Miasta Kielce

Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

Piotr Grzymowicz, Prezydent Miasta Olsztyna

Marek Ustrobiński, Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. List prezydentów miast wojewódzkich Polski Wschodniej do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. PDF 1.13 MB
Powrót na początek strony