Unijne wsparcie dla placówek edukacyjnych

Blisko 3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego otrzyma Miasto Kielce na projekty z zakresu rozwoju edukacji i opieki żłobkowej. Umowy na realizację projektów podpisał dziś Marcin Różycki, zastępca prezydenta Kielc z wicemarszałek Renatą Janik oraz dyrektorami sześciu kieleckich placówek edukacyjnych.

Placówki otrzymają wsparcie m.in. na rozwój edukacji, szkolnictwa zawodowego, wprowadzanie nowoczesnych technologii komputerowych oraz na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi.

- Od początku kadencji prezydenta Bogdana Wenty miasto otrzymało pieniądze na 31 projektów z zakresu edukacji. Ta liczba jest imponująca, wymagało to jednak sporej pracy, szkoleń i rozmów z dyrektorami naszych placówek - mówił Marcin Różycki, zastępca prezydenta Kielc. - W efekcie wspólnych starań dziś otrzymujemy kolejne środki. Jestem wdzięczny Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego za dobrą współpracę i duże wparcie w pozyskiwaniu tych ważnych dla naszego samorządu środków - podkreślał Marcin Różycki.

Projekty realizowane będą w sześciu kieleckich placówkach edukacyjnych w: Żłobku Samorządowym nr 12 w Kielcach, Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach, Szkole Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II w Kielcach, II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, w Technikum nr 11 i Branżowej Szkole I stopnia Zespołu Szkół nr 2 w Kielcach oraz w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach.

W ramach otrzymanego wsparcia w Żłobku Samorządowym nr 12 utworzonych zostanie dodatkowych 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, do uruchomienia dodatkowej grupy żłobkowej zaadaptowane i dostosowane zostaną pomieszczenia po byłej pralni. Z pieniędzy unijnych zakupione będą także meble, zabawki i pomoce dydaktyczne.

W ramach poddziałania „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych” w Zespole Placówek Szklono Wychowawczych w Kielcach przewidziano zajęcia dodatkowe, wyrównawcze oraz różnego rodzaju warsztaty artystyczne, kierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym do dzieci niepełnosprawnych.

Dla uczniów SP nr 1 zaplanowano zajęcia dodatkowe z przedmiotów ścisłych oraz zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, akrobatyczne oraz logopedyczne. Nauczyciele skorzystają ze szkoleń w zakresie metody eksperymentu w procesie edukacji. Do szkoły zakupiona zostanie również drukarka 3D. Dla uczniów SP nr 23 zaplanowano e-zajęcia z programowania, informatyki, robotyki, języka angielskiego i przedmiotów ścisłych. Nauczyciele wezmą udział w kursie e-Nauczyciel oraz szkoleniu dotyczącym rozwijania kreatywności uczniów w oparciu o narzędzia multimedialne. W placówce powstanie także międzyszkolna pracownia komputerowa. Uczniowie II LO wezmą udział w zajęciach cyfrowych z języków obcych i z przedmiotów ścisłych oraz z zakresu programowania. Ponadto liceum kupi sprzęt komputerowy do 7 pracowni przedmiotowych, 17 sal lekcyjnych oraz do biblioteki szkolnej. To wszystko w ramach poddziałania „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK ”.

Z kolei w ramach poddziałania „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (dla ZIT KOF)” uczniowie Technikum nr 11 i Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół nr 2 w Kielcach odbędą płatne staże u pracodawcy oraz szkolenia zawodowe. Natomiast nauczyciele skorzystają ze specjalistycznych szkoleń i kursów podnoszących ich kompetencje.

W sumie do kieleckich placówek z RPO WS trafi blisko 3 mln złotych. Łącznie z projektów skorzysta 655 uczniów, 50 nauczycieli oraz 48 rodziców z Kielc.

Powrót na początek strony