Uwaga - wnioski o dotacje na zbiorniki małej retencji od 1 lipca

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce informuje, że z uwagi na wydłużoną procedurę procesu legislacyjnego dokumentów niezbędnych do złożenia przez właścicieli nieruchomości wniosków o udzielenie dotacji na zakup instalacji do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych, termin przyjmowania wspomnianych wniosków został przesunięty na dzień 1 lipca  bieżącego roku.

Pierwotnie nabór wniosków w miał się rozpocząć 15 czerwca.

Projekt, dotyczący ochrony zasobów wodnych i zatrzymywania wód opadowych na terenie Kielc, jest pilotażowy. W budżecie miasta zabezpieczono na ten cel kwotę 80 tys. zł. Program kierowany jest do osób fizycznych - właścicieli nieruchomości. Maksymalna wysokość dofinansowania to kwota stanowiąca 80% wartości inwestycji, jednak nie wyższa niż 4 000 zł. 

W ramach systemu dotacyjnego, mieszkańcy Kielc mogą otrzymać dofinansowanie m.in. na: zakup i montaż zbiorników naziemnych i podziemnych do zbierania wód opadowych, wykonanie ogrodów deszczowych, budowę oczek wodnych wraz z systemem zbierającym wodę opadową i roztopową czy też zakup i montaż systemu doprowadzenia wody do zbiornika.

W razie potrzeby więcej informacji mozna uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce, tel. 41 3676532, 41 3676313.

Powrót na początek strony