UWAGA. Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

We wtorek 1 marca br. do godz. 24:00 w Kielcach i powiecie kieleckim prognozuje się przekroczenie pyłu PM10 (poziom informowania - 100 µg/m3). W przypadku utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych, należy zostać w domu i ograniczyć wietrzenie pomieszczeń.

Prognoza na dzień 01.03.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana została na podstawie wyników pomiarów z dni 28.02.2022 r. i 01.03.2022 r. oraz prognoz warunków meteorologicznych.

"Warunki meteorologiczne utrudniają rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego, wzmożonego ruchu samochodów i emisji ze źródeł przemysłowych" - czytamy w komunikacie. 

W przypadku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3) w powietrzu, w celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami małym dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym oraz osobom z chorobami serca lub układu oddechowego. W takiej sytuacji zalecane jest również powstrzymanie się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu.

Pełna treść komunikatu

Powrót na początek strony