„Uwierzcie w nas”. Przez Kielce przeszedł Marsz Godności

Kilkaset osób z niepełnosprawnościami, ich rodziców i opiekunów, zwykli mieszkańcy Kielc wzięło udział w Marszu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i spotkaniu integracyjnym w Parku Miejskim. - Dzisiaj jesteście najbardziej kolorową i radosną grupą w Kielcach, której nie można nie zauważyć – mówiła podczas spotkania prezydentka Kielc Agata Wojda. W stolicy świętokrzyskiego obchody Międzynarodowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną odbyły się po raz 21.

- Każdy człowiek jest wartością i radością. Chciałabym, żeby przyszło tutaj kilku smutasów i nauczyło się od Was, jak można cieszyć się życiem. Idziecie w świat i zarażajcie tym optymizmem. Tej radości życzę Wam na co dzień. Waszym rodzicom, opiekunom, przyjaciołom, znajomy życzę jak najwięcej ludzkiej życzliwości – powiedziała prezydentka Kielc Agata Wojda, zwracając się do uczestników spotkania.

Jak mówili organizatorzy wydarzenia Marsz Godności jest symbolicznym pytaniem, które każdy powinien sobie zadać - „czy umiemy słuchać osób z niepełnosprawnościami?”

- Jest to dla nas niezwykłe wydarzenie. Chcemy pokazać wszystkim, że osoby z niepełnosprawnościami są wśród nas, mają prawo do równego życia, do miłości i przyjaźni – powiedziała Joanna Błońska wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach, które było organizatorem wydarzenia. – W pierwszym Marszu wzięła udział niewielka grupa osób. Teraz, co roku obserwujemy coraz większe zainteresowanie, bawimy się wspólnie z mieszkańcami miasta. Jest to cudowny czas – dodała Joanna Błońska.

Na co dzień Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach prowadzi: Ośrodek Rewalidacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy, Ośrodek Wczesnej Interwencji, Klub Terapeutyczno-Integracyjny, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dzieci i Młodzieży, a także Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Wczesna Interwencja” oraz Mieszkanie Treningowe.

- Środowisko osób z niepełnosprawnościami pokazuje nam i mobilizuje nas do zmian rzeczywistości, likwidowania barier. Jestem przekonany, że jesteśmy otwarci na pomoc i potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Cały czas staramy się zmieniać i dostosowywać przestrzeń miejską tak, aby każdy czuł, że ma w mieście swoje miejsce – mówił pełnomocnik prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami Jerzy Pióro.

W muszli koncertowej w Parku Miejskim program artystyczny zaprezentowały zespoły muzyczne i taneczne - wychowankowie placówek prowadzonych przez PSONI Koło w Kielcach. 

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to święto obchodzone co roku 5 maja, zapoczątkowane we Francji w latach 90-tych XX wieku. W Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Dzień Godności ma na celu łamanie barier i stereotypów panujących w opinii publicznej na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz prezentację ich osobowości, umiejętności i osiągnięć. Obchody dnia są szczególną okazją do refleksji na temat sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Powrót na początek strony