W Kielcach gościła kolejna grupa urzędników miejskich z zaprzyjaźnionej Winnicy

Sześciodniowy pobyt w naszym mieście związany jest z realizacją kielecko-winnickiego projektu staży urzędniczych. Kilkuosobowe delegacje z Ukrainy zapoznają się z praktyczną stroną pracy wybranych wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek miejskich. Podczas czwartego dnia stażu urzędnicy z naszego partnerskiego miasta na Ukrainie będą mieli szansę poznać zasady funkcjonowania centrum obsługi inwestora oraz uczestniczyć w posiedzeniu sesji Rady Miasta. Wcześniej zagraniczni goście dzięki pracownikom Wydziału Budżetu i Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta pozyskali wiedzę na temat przygotowywania i realizacji budżetu Gminy, tworzenia, wdrażania i monitorowania strategii Kielc oraz priorytetów inwestycyjnych. Podzieliliśmy się także doświadczeniami w pozyskiwaniu dofinansowania z UE na projekty infrastrukturalne. Wczoraj winniczanie uczestniczyli w otwarciu infrastruktury Inkubatora Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego. Od października 2011 do lutego 2012 roku zaplanowanych zostało 5 podobnych wizyt. Tematyka staży obejmować będzie m.in.: prezentację głównych zasad tworzenia strategii miejskiej; kieleckich doświadczeń w zakresie planowania strategicznego; priorytetów inwestycyjnych miasta i regionu; potencjalnych źródeł i sposobów przyciągania inwestycji; doświadczeniami w pozyskiwaniu dofinansowania na projekty z UE, przygotowaniu i realizacji budżetu Gminy Kielce.

Powrót na początek strony