W Kielcach rozpoczęto koszenie trawy

W pierwszej kolejności Park Miejski, Skwer Szarych Szeregów i Wzgórze Zamkowe, później sukcesywnie - kolejne parki, zieleńce i skwery na terenie Kielc. Rozpoczęło się koszenie trawy.

Zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta realizuje Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych. W centrum zielone tereny będą skoszone na majówkę. W przyszłym tygodniu rozpocznie się koszenie zieleni w pasach drogowych. Pierwsze w harmonogramie są miejsca w obrębie Strefy Płatnego Parkowania. W następnej kolejności koszona będzie trawa przy ulicach wlotowych do miasta oraz tych, które są położone w śródmieściu Kielc. Następnie prace będą wykonywane na należących do gminy terenach zielonych, położonych w osiedlach mieszkaniowych.

Zlecenie ma być zrealizowane do połowy czerwca. 

Powrót na początek strony