W Kielcach trwają remonty chodników

Lato to czas intensywnych prac brukarskich. Remonty odbywają się na zlecenie zarówno Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta, jak i Miejskiego Zarządu Dróg. Co roku władze Kielc zapisują w budżecie miasta specjalną pulę pieniędzy na inwestycje dla pieszych. W 2022 r. jest to blisko 3 mln zł.

Za te inwestycje odpowiada Miejski Zarząd Dróg, a wykonawcą robót jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych. 

Właśnie w ten sposób powstały już w tym roku chodniki przy ul. św. Leonarda po stronie Muzeum Historii Kielc (o długości ok. 250 m) czy przy ul. Słonecznej na os. Czarnów (ok. 450 m).

Budowane są również trakty po przeciwnej stronie ul. św. Leonarda oraz al. Na Stadion. W tej pierwszej lokalizacji mówimy o chodniku z kwadratowych płyt i ozdobnego bruku, który ma długość ok. 250 metrów. Z kolei w drugiej lokalizacji budowany odcinek to ok. 700 metrów długości, a prace rozpoczęły się już po ułożeniu w gruncie linii energetycznych.

Nie tylko chodniki

Prace brukarskie Zieleń Miejska prowadzi również na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce. Najważniejszą tego typu inwestycją jest budowa schodów w Parku Baranowskim. 

Każdą budowę brukarską rozpoczyna się od wytyczenia nowego chodnika, czy  jak w tym wypadku - schodów. Z tego powodu po rozbiórce wyeksploatowanych schodów, wyznaczone zostały nowe ich biegi oraz wysokości stopni. Obecnie budowane są biegi kolejne, których będzie łącznie 12. Zadbano o to, aby były dość szerokie, tj. sześć metrów. Z uwagi na to, iż jest to „serce parku” prace wykonywane są przeważnie ręcznie, z uwagi na trudności we wprowadzeniu na teren ciężkiego sprzętu, który jeśli już pracuje wymaga dużego doświadczenia. Operatorzy musza pracować tak, aby nie uszkodzić drzew.

Szacunkowa wartość budowy w Parku Baranowskim to 300 tys. zł, planowany termin zakończenia to wrzesień.

Prace na osiedlach

Co ważne, również na zlecenie kieleckiego magistratu w tym roku Zieleń Miejska przebudowała chodniki w 10 różnych lokalizacjach na os. Szydłówek, ale też na ulicach Wielkopolskiej czy Żeromskiego. 

- Były to przede wszystkim chodniki wokół bloków, dojścia do bloków, schody z barierami dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. To może drobne prace, ale niezwykle potrzebne z perspektywy mieszkańców, którzy bardzo dobrze je oceniają – zwraca uwagę prezes RPZiUK Renata Gruszczyńska.

Fot. Zakończono już prace przy remoncie chodnika przy ul. Św. Leonarda po stronie Muzeum Historii Kielc

Powrót na początek strony