W Koperniku kształcą na nowoczesnym sprzęcie

Dzięki funduszom unijnym w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika wyposażono trzy pracownie dydaktyczne. Uczniowie kierunków technik reklamy i technik ekonomista zdobywają praktyczne umiejętności. 

W czwartek w Zespole Szkół Ekonomicznym im. Mikołaja Kopernika w Kielcach odbyło się oficjalne otwarcie nowoczesnych pracowni. W wydarzeniu wzięli udział zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Grzegorz Sowiński i przedstawiciele Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.

Realizacja projektu „Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa” rozpoczęła się 1 lutego br. Jego głównym celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 6 w ZSE. W ramach projektu 75 uczniów może brać udział w stażach i kursach zawodowych. Wsparciem objętych zostało także 9 nauczycieli, którzy mogą podnosić swoje kwalifikacje podczas szkoleń i studiów podyplomowych.

Projekt zakładał również doposażenie bazy techniczno-dydaktycznej.

- Mając taki nowoczesny sprzęt pokazujemy, że możemy naprawdę nowocześnie kształcić i dobrze przygotować do życia zawodowego młodych ludzi – mówi Piotr Sowiński, dyr. Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika.

Uczniowie na kierunku technik reklamy mają do dyspozycji pracownię nowych mediów i grafiki komputerowej, pracownię DPT i produktów reklamowych oraz pracownię fotografii reklamowej.

- Oprócz nowych komputerów uczniowie dostali do dyspozycji ploter drukujący, maszynę sublimacyjną i prasę termiczną, na których mogą wykonywać nadruki na koszulkach, na kubkach, czy banery. Teraz możemy zrobić coś praktycznie, nie uczyć tylko suchej teorii na komputerach – opowiada Michał Souczek, nauczyciel reklamy w ZSE.

-  Wiedzę młodzi ludzie mogą uzupełnić na kursach na przykład projektowania stron internetowych, cyfrowej obróbce obrazu, czy kursie fotografii reklamowej. Dla wszystkich przewidziano także szkolenia z prowadzenia własnej działalności gospodarczej i doradztwo zawodowe – dodaje Karol Jędrzejczyk, nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSE.

Pracownia terminalowa uruchomiona dla uczniów z kierunku technik ekonomista imituje biuro korporacyjne w formule open space. 

- W tej pracowni młodzi ludzie poznają tajniki programu księgowego – mówi Dominika Tatka-Dvorak, nauczycielka w ZSE.

Zdaniem uczniów szkoły Patrycji Szlufik i Szymona Dudki zdobyte praktyczne umiejętności podczas nauki ułatwią im znalezienie pracy w przyszłości.

- Kieleckie szkoły starają się odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Dzisiaj szkolnictwo zawodowe daje perspektywy do tego, żeby rozwijać się zawodowo. Bez funduszy unijnych nie bylibyśmy w stanie wyposażyć szkół w tak dobrej klasy sprzęt do praktycznej nauki zawodu – podkreślał Marcin Chłodnicki, zastępca prezydenta Kielc.

- Środki Europejskiego Funduszu Społecznego są po to, żeby wspierać młodzież i nauczycieli. Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi i kolejnym będziecie zachęcać młodsze rodzeństwo czy kolegów, żeby obierali taki kierunek kształcenia jak Wy – mówiła podczas uroczystości otwarcia pracowni wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

 

Projekt „Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę Kielce/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiURegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

Całkowity budżet projektu: 1 186 453,20 zł
Wartość dofinansowania: 1 124 903,20 zł
Wartość wkładu własnego: 61 550,00 zł
Okres realizacji: 1 lutego 2021 - 31 grudnia 2022 r.

RPO EFS.png

Powrót na początek strony