W sobotę obywatele Ukrainy będą mogli wyrobić numer PESEL. Czynny będzie punkt przy Szymanowskiego

W sobotę, 19 marca br. w godz. od 10:00 do 16:00 będzie czynny punkt rejestracji w Urzędzie Miasta przy. ul. Szymanowskiego 6. Do dyspozycji uchodźców będzie tłumacz oraz fotograf, który bezpłatnie będzie wykonywać zdjęcia do dokumentów.

Swój pobyt w Polsce mogą zarejestrować wszyscy obywatele Ukrainy oraz członkowie ich rodzin, którzy przekroczyli granicę z Polską po 24 lutego br. 

- Należy posiadać fotografię oraz dokument podróży. Najlepiej, żeby był to paszport, Karta Polaka lub inny dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku dzieci dopuszczalny jest akt urodzenia, również sporządzony w języku ukraińskim. Na miejscu będą pobierane odciski palców od osób, które ukończyły 12 rok życia. Dlatego, osoby te muszą zgłosić się osobiście podczas składania wniosku – informuje Anna Nawrocka, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kielce.

PESEL dla uchodźcy z Ukrainy wydawany jest bezpłatnie. 

Złożenie wniosku o udzielenie numeru PESEL rejestruje pobyt w Polsce obywatela Ukrainy uciekającego przed wojną. Dzięki numerowi PESEL uchodźcy będą mieli możliwość korzystania z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, będą mogli podjąć pracę i założyć firmę. 

Powrót na początek strony