W wieku 77 lat zmarł profesor Arkadiusz Płoski, były prezydent Kielc

W czwartek, 8 lutego zmarł profesor Arkadiusz Płoski, matematyk i nauczyciel akademicki. W roku 1990 pełnił funkcję prezydenta Kielc.

Arkadiusz Jan Płoski urodził się 5 lutego 1947 w Kielcach. W 1965 ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. W 1974 uzyskał stopień doktora w zakresie nauk matematycznych na podstawie pracy Rozwiązania formalne i zbieżne równań analitycznych. Zatrudniony jako docent oraz kierownik Zakładu Matematyki Politechniki Świętokrzyskiej, prowadził także gościnnie zajęcia w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 1980–1981 członek NSZZ „Solidarność”. Na początku 1990 zasiadał w radzie nadzorczej spółki „Gazeta Kielecka”. W czerwcu 1990 Rada Miejska Kielc wybrała go pierwszym prezydentem miasta w III RP. Swój urząd sprawował przez trzy miesiące. Po odejściu z funkcji prezydenta powrócił do pracy naukowej. W 1997 uzyskał tytuł profesora. Był kierownikiem Katedry Matematyki Politechniki Świętokrzyskiej.

Jego pradziad Piotr Arkadiusz Płoski (1845–1922) był powstańcem styczniowym, sędzią i adwokatem, a także wydawcą „Gazety Kieleckiej”.

W 2003 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Powrót na początek strony