Ważne informacje dla obywateli Ukrainy i osób chcących im pomóc. Важлива інформація для громадян України

Poniżej zamieszczamy informacje oraz dane kontaktowe do Punktu Recepcyjnego, Punktów Informacyjnych dla Cudzoziemców, Punktów Zbiórek Rzeczowych oraz linki do formularzy zgłoszeniowych dla wolontariuszy i osób oferujących zakwaterowanie oraz transport obywatelom Ukrainy. /Нижче Ви знайдете інформацію та контактні дані щодо пункту прийому, пунктів інформації для іноземців, пунктів збору матеріалів та посилання на форми заявок для волонтерів та людей, які пропонують проживання та. транспорт для громадян України.

PUNKT RECEPCYJNY (czynny całą dobę):
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3, tel. +48 41 342 11 81

Całodobowa infolinia: +48 41 342 12 14 lub 538 508 081

ПРИЙМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ (РЕЦЕПЦІЯ)
(працює 24 години на добу): Свєнтокшиське
воєводське управління м. Кельце, вул. IX
Wieków Kielc 3, тел. +48 41 342 11 81

Цілодобова гаряча лінія: +48 41 342 12 14 або 538 508 081

PUNKT INFORMACYJNY (czynny całą dobę):
Dworzec Autobusowy w Kielcach (ul. Czarnowska 12), tel. 538 508 081

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПУНКТ (24/7):

Автовокзал у Кельце (вул. Чарновська 12), тел. 538 508 081

 


 

PUNKT INFORMACYJNY DLA CUDZOZIEMCÓW W KIELCACH  https://inteuro.info/

Infolinia - 48 573 338 377 – czynna od 8:00 – 16:00, obsługiwana w językach polskim, ukraińskim, angielskim i rosyjskim.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПУНКТ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ У КЕЛЬЦЕ https://inteuro.info/

Гаряча лінія – 48 573 338 377 працює з 8:00 до 16:00, обслуговується польською, українською, англійською та російською мовами.

Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód koordynuje Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców, który organizuje pomoc dla uchodźców w Kielcach w zakresie:

Zgłaszania bezpłatnego zakwaterowania

Rejestracja ofert bezpłatnych miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy oferowanych przez osoby prywatne i firmy odbywa się za pomocą formularza - https://forms.gle/MggJs8NRK8xVAwqz5

W treści należy podać liczbę osób, które można przyjąć, na jaki okres, adres zakwaterowania oraz numer do kontaktu.

Zgłaszania chęci transportu dla obywateli Ukrainy

Osoby, które chcą zaoferować swoją pomoc w przejazdach do granicy lub na terenie Kielc i regionu świętokrzyskiego mogą się zgłaszać za pomocą formularza – https://forms.gle/r6YXYhkDFmdyWAY26

W treści należy podać podstawowe dane do kontaktu oraz rodzaj oferowanego transportu.

Zgłaszania chęci wolontariatu

Rejestracja wolontariuszy (w tym wolontariuszy medycznych) odbywa się za pomocą formularza - https://forms.gle/vvsWgUY2AeMekk7M7

W treści należy podać dane kontaktowe, rodzaj wolontariatu oraz zakres oferowanego wsparcia. Działanie realizowane we współpracy z Wolontariatem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.  

 


 

 PUNKTY ZBIÓREK RZECZOWYCH DLA OBYWATELI UKRAINY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2 – punkt czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 15:00; tel. 41 331 25 24

Punkt Pomocy Humanitarnej dla osób z Ukrainy, ul. Paderewskiego 49/51 - punkt czynny jest przez cały tydzień w godzinach 10:00-19:00; tel. 729 693 710

Koordynacje punktu prowadzą: Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód, Fundacja WLK4 oraz Stowarzyszenie Prowincja Równości. 

Пункт гуманітарної допомоги для громадян України, вул.  Paderewskiego 49/51пункт працює весь тиждень з 10:00 до 19:00; телефон: 729 693 710
Координацію пункту  проводять: Асоціація «Інтеграція Європа – Схід», Фонд WLK4 та Асоціація «Провінція рівності». 

 


 

 PUNKTY ZBIÓREK – POMOC ZWIERZĘTOM WYWOŻONYM Z UKRAINY

Pojemniki na rzeczy dla czworonogów - Urząd Miasta Kielce, ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30. Zbiórkę koordynuje Fundacja dla Szczeniąt Judyta

Punkt zbiórki i odbioru rzeczy dla zwierząt – ul. Wojska Polskiego 52, punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:00; tel. 601 090 096

Zbiórkę koordynuje Centrum Organizacji Pozarządowych.  

 


 

Informacje na temat pobytu w Polsce można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w godzinach pracy urzędu: tel. 41 342 16 16, e-mail: ws00@kielce.uw.gov.pl

Ważne telefony:
- Numer alarmowy 112 (pomoc w zakresie opieki medycznej oraz pomoc służb: policji, straży pożarnej).
- Bezpłatna pomoc prawna: +48 41 343 12 29.
- Infolinia Policji (Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych): +48 47 72 123 07.
- Całodobowe konsultacje w przypadku kryzysu psychicznego: +48 41 366 97 44, 41 366 97 46.
- Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie: +48 12 429 60 66.
- Placówka Straży Granicznej w Kielcach: +48 41 348 33 30.
- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW w Kielcach: +48 41 342 16 68.
- Duszpasterstwo katolickie - Kuria Diecezjalna w Kielcach: +48 41 344 54 25.
- Parafia Prawosławna w Kielcach: +48 41 366 43 83.

https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/wojewodztwo/pomagam-ukrainie 

Інформацію про своє перебування в Польщі можна отримати в Департаменті у справах громадян та іноземців Свентокшиського воєводського управління в робочі години: тел. 41 342 16 16електронна пошта: ws00@kielce.uw.gov.pl

Важливі номери телефонів:

- Номер екстреної допомоги 112 (допомога у сфері медичної допомоги та допомога служб: поліції, пожежної охорони).
- Безкоштовна юридична допомога: +48 41 343 12 29.
- Гаряча лінія поліції (Центр Зниклих безвісти): +48 47 72 123 07.
- Консультація 24/7 у разі виникнення проблем з психічним здоров'ям +48 41 366 97 44, 41 366 97 46.
- Генеральне консульство України в Кракові: +48 12 429 60 66.
- Прикордонна служба в Кельце: +48 41 348 33 30.
- Відділ у справах громадян та іноземців у Кельце: +48 41 342 16 68.
- Католицьке капеланство - Єпархіальна курія в Кельце: +48 41 344 54 25.
- Православна арафія у Кельце: +48 41 366 43 83.


https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/wojewodztwo

Powrót na początek strony