Weekend Partnerstwa w Kielcach

Delegacje miast partnerskich Kielc: Budapesztu Czepel z Węgier, Gotha z Niemiec, Orange z Francji, Sandviken ze Szwecji i Winnicy z Ukrainy gościły w Kielcach w dniach 20-22 października 2005 r. W programie około 20 zagranicznych gości znalazło się zwiedzanie Kielc, w tym wizyta w Muzeum Sztuki Sakralnej oraz Muzeum Narodowym, gdzie wystawiana była ekspozycja „Sztuka kielecka po 1945 roku”. Delegaci odwiedzili również Sandomierz oraz mieli okazję posłuchać koncertu w Filharmonii Świętokrzyskiej.

 

20.10.2005 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Kielcach, podczas której przedstawiciele poszczególnych miast wystąpili podsumowując dotychczasową współpracę oraz nakreślając kierunki dalszej wymiany. Podczas sesji przekazano niemal 3000 książek zebranych w naszym mieście dla polskiej szkoły, działającej przy parafii Ojców Kapucynów w Winnicy. Placówka poprosiła o pomoc w zorganizowaniu biblioteki z książkami i podręcznikami w języku polskim kielecką delegację, która przebywała na Ukrainie w połowie września 2005 r.
„Weekend Partnerstwa” zakończył się wspólną kolacją z przebywającymi w tym samym czasie w Kielcach uczestnikami projektu „Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku”, którymi byli seniorzy z Budapesztu, Gotha, Orange, Sandviken, Winnicy i Kielc.

Powrót na początek strony