Wernisaż wystawy Dyplom 2022 w Galerii Winda

Na tegorocznej wystawie Dyplom 2022 w Galerii Winda można obejrzeć ponad 50 prac uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach, prezentujących nabyte w szkole umiejętności plastyczne. Wernisaż wystawy odbędzie się 8 kwietnia o godz. 18:00.

Na ekspozycji nauczane w szkole specjalizacje pokazują:

Ceramika Artystyczna: duże obiekty wolnostojące z różnobarwnych mas ceramicznych, zestawy użytkowe, stołowe – do herbaty i do kuchni azjatyckiej, biżuterię porcelanową dekorowaną majoliką. Warto zaakcentować różnorodność w doborze technik i materiałów, uczennice eksperymentowały z użyciem  mas ceramicznych o różnorodnej barwie i stopniu uziarnienia.

Techniki Graficzne: tradycyjne linoryty, przede wszystkim barwne, oraz kompozycje wykonane w technice suchej igły na płycie metalowej. Obok kompozycji dekoracyjnych wyróżnia się praca włączająca tradycyjną odbitkę graficzną w formę użytkową – parawan.

Tkanina Artystyczna: tkaniny tradycyjne,realizowane w technice gobelinu oraz zestawy tkanin unikatowych, w tym zestaw form tkackich, składający się z tkanin splotowych i poduszek wykonanych z wykorzystaniem techniki makramy oraz zestaw form przestrzennych na konstrukcjach metalowych w formie dużych wazonów z zastosowaniem technik mieszanych.

Technik Malarskie i Pozłotnicze: obrazy wykonane w technice olejnej na podłożu drewnianym i płóciennym wg mistrzów malarstwa dawnych epok: gotyku, baroku oraz XIX wiecznych malarzy pracujących w konwencji realistycznej. Pracę malarską dopełniają ramy z wykorzystaniem technik zdobniczych w tym pozłotniczych.

Techniki Rzeźbiarskie: prace bardzo zróżnicowane,można zobaczyć kompozycje inspirowane malarstwem, w tym: praca przestrzenna, wykonana w  metalu spawanym, połączonym z drewnem lipowym, inspirowana obrazem Leona Chwistka; płaskorzeźba w gipsie patynowanym inspirowana obrazem Tamary Łempickiej oraz płaskorzeźba w drewnie lipowym inspirowana malarstwem Pieta Mondriana. Obok nich kompozycje własne,wykonane w drewnie lipowym.

Na wystawie ponadto prezentowane są prace użytkowe, wykonane w ramach specjalizacji Meblarstwo Artystyczne oraz prace rysunkowe i malarskie, stanowiące pokaz umiejętności ogólnoplastycznych.

Powrót na początek strony