Weź udział w ankiecie. Wspieraj dialog miasta z trzecim sektorem i mieszkańcami

Prezydenta Miasta Kielce zaprasza mieszkańców oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w ankietach służących realizacji projektu pn. „Analiza potrzeb oraz oczekiwań trzeciego sektora oraz mieszkańców miasta Kielce w związku z opracowaniem Wieloletniego programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi”.

Analiza potrzeb ułatwi opracowanie założeń do Wieloletniego Programu Współpracy. Przyjęty sposób tworzenia programu prowadzi do otwarcia na dialog miasta z trzecim sektorem oraz mieszkańcami. - Sam proces budowania programu jest niezwykle ważny, a wypracowany wspólnie dokument pozwoli trafnie określić zasady współpracy w dłuższej niż roczna perspektywie - informuje Anna Orlikowska-Wróbel z Biura ds. Partycypacji Społecznej w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce. 

Zachęcamy do udziału! Każda opinia jest ważna! Link do ankiet: https://wypowiedzsie.kielce.eu/

Powrót na początek strony