Więcej urządzeń ratujących życie. Defibrylatory AED trafiły do ZSI i Teatru „Kubuś”

Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka oraz Teatr Lalki i Aktora "Kubuś", to kolejne miejsca na mapie Kielc, w których znajdziemy defibrylatory AED. Dwa urządzenia zostały przekazane przedstawicielom instytucji przez wiceprezydenta Kielc Marcina Chłodnickiego w ramach realizowanego przez Grupę Ratownictwa PCK "KIELCE" oraz Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK program upowszechniania zasad pierwszej pomocy, współfinansowanego przez Miasto Kielce.

Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne zostały zakupione dzięki dotacji z Urzędu Miasta Kielce przez Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

- Mamy nadzieję, że dzięki takim inicjatywom poprawi się bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz zwiększy się świadomość społeczeństwa odnośnie możliwości udzielania pierwszej pomocy w naszym mieście – powiedział zastępca Prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

Poza zakupem defibrylatorów dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” oraz Zespołu Szkół Informatycznych, stowarzyszenie przeprowadzi również szkolenia uczniów i pracowników obu instytucji z obsługi urządzeń, a także udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników medycznych posiadających wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.

Urządzenia do przeprowadzania reanimacji dostępne są już w ponad trzydziestu punktach na terenie Kielc, m.in. w Urzędzie Miasta na Rynku, placówkach MOSiR, Targach Kielce, Dworcu Autobusowym, Kieleckim Centrum Kultury, a także w galeriach handlowych. Urządzenia AED są również na wyposażeniu służbowych pojazdów kieleckiej Straży Miejskiej, a wszyscy funkcjonariusze są przeszkoleni w zakresie ich używania.

Defibrylator AED to specjalistyczne urządzenie, służące do udzielenia pierwszej pomocy osobie potrzebującej. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia defibrylator AED może uratować życie. Aparatura za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i bez niego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. Urządzenie samo decyduje o konieczności wyładowania elektrycznego oraz jego sile.

Powrót na początek strony