Zazielenienie Rynku. Ostatnie godziny na zgłaszanie opinii

W poniedziałek w Sali USC Urzędu Miasta Kielce odbyły się konsultacje na temat propozycji zazielenienia kieleckiego Rynku. Z mieszkańcami spotkała się wiceprezydentka Agata Wojda oraz architektki z pracowni MAMarchitekci. Uwagi można jeszcze zgłaszać we wtorek, 22 marca przez portal Idea Kielce.

Zazielenienie Rynku jest częścią dużego projektu „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc”, który obejmuje także skwer im. Sendlerowej oraz ul. Bodzentyńską wraz z placem Świętego Wojciecha i teren przed dawną Synagogą. Na jego realizację Miasto Kielce pozyskało środki z Programu Inwestycji Strategicznych.

Wprowadzanie zieleni w przestrzeni dotychczas utwardzonej poza walorami estetycznymi ma na celu m.in. zmniejszenie skutków tworzenia się zjawiska tzw. wyspy ciepła.  

Głównymi założeniami projektu są:

1. Wprowadzenie intensywnie zielonej enklawy na Palcu Św. Tekli (drzewa, zieleń niska, pnącza przy pełnych ścianach pawilonów kwiatowych na konstrukcjach samonośnych, drzewa  przysłaniające szalet, rezygnacja z podkreślania obłych form szaletu krzewami).

2. Wprowadzenie zieleni w miejscu rozjazdu Piotrkowskiej, Bodzentyńskiej i Dużej.

3. Uzupełnienie zieleni wzdłuż pierzei południowej oraz wschodniej.

4. Grupa zieleni przy pierzei północnej Rynku.

5. Przedpole z zielenią przed Urzędem Miasta.

6. Podkreślenie w przestrzeni  Placu rzutu dawnego  Ratusza w Kielcach (zieleń niska- murawa/ujednolicona roślinność okrywowa) oraz wprowadzenie dominanty w postaci dużego drzewa.

Ankieta dotycząca "Rewitalizacji płyty Rynku" dostępna jest na portalu Idea Kielce.  

 

Powrót na początek strony