Wiele ciekawych ofert zatrudnienia. Giełda pracy w kieleckim Ratuszu

Targi Pracy odbyły się w Sali Urzędu Stanu Cywilnego kieleckiego ratusza. Swoje oferty zaprezentowało pięciu pracodawców, którzy przedstawili około 50 propozycji pracy w zawodach m.in. szwaczki, kelnera czy pomocy kuchennej. Poszukiwane były również pielęgniarki, które już wcześniej pracowały w tym zawodzie. W sumie Miejski Urząd Pracy w Kielcach zaprezentował około 400 propozycji miejsc pracy dla bezrobotnych.

- Targi pracy otwarte były dla wszystkich, oferty zostały również przetłumaczone na język ukraiński.  Chcemy szerzej docierać z informacją o miejscach pracy dla uchodźców, dlatego częściej będziemy przygotowywać podobne wydarzenia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych pracodawców – mówi Marek Hadała z-ca dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Miejski Urząd Pracy poszerza swoją działalności wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obywatelom Ukrainy. Ponieważ nieznajomość języka polskiego jest sporą barierą, w urzędzie zostali zatrudnieni tłumacze, a na stronie internetowej przygotowano oferty pracy w języku ukraińskim oraz informacje dotyczące możliwości podjęcia pracy.

Obowiązują już nowe przepisy dotyczące zatrudniania uchodźców, dotyczą one osób, które przekroczyły granicę po 24 lutego i są na terenie Polski.

Obywatele Ukrainy – zarówno ci, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., jak i ci, którzy już wcześniej przebywali w Polsce, mogą legalnie podjąć pracę u każdego pracodawcy w Polsce, bez żadnych dodatkowych zezwoleń.

- Takie osoby mogą, ale nie muszą rejestrować się w urzędzie pracy.  Natomiast my zbieramy informacje od obywateli Ukrainy o ich potrzebach, a następnie przekazujemy je pracodawcom, którzy poszukują u nas takich pracowników  – informuje Marek Hadała.

Po stronie pracodawcy leży obowiązek zgłoszenia faktu podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy korzystającego ze swobodnego dostępu do rynku pracy do powiatowego urzędu pracy w swoim powiecie poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy. Jest to jedyna formalność.

Oferty pracy dla osób z Ukrainy można znaleźć też na stronie internetowej projektpracaukraina.pl. Publikowane są one zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim.

Powrót na początek strony