Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich w Kielcach

W Domu Środowisk Twórczych w Kielcach odbyło się „Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich - REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2022”. Gośćmi wydarzenia byli: wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki, Joanna Winiarska wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce oraz Jerzy Pióro pełnomocnik Prezydenta Kielc ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wydarzenie rozpoczęła Konferencja ph. „Kultura bez granic”, w programie której znalazły się zagadnienia dotyczące możliwości pokonywania barier w placówkach kultury, które przestawili: przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla Niewidomych Marek Kalbarczyk oraz prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych Malwina Wysocka-Dziuba.

Adresatami konferencji byli przedstawiciele instytucji kultury oraz wszyscy zainteresowani szeroko pojętą dostępnością. Na uczestników czekały stoiska instytucji otwartych na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w tym Zakładów Aktywności Zawodowej i wystawa sprzętu specjalistycznego.

W ramach spotkania odbyło się również wydarzenie artystyczne, którego celem było pokazanie, że osoby z niepełnosprawnościami mogą być nie tylko odbiorcami kultury, ale również jej twórcami. O swoich książkach opowiedział wybitny niewidomy pisarz Marek Kalbarczyk, a talentem muzycznym podzielił się pochodzący z Belgii niedowidzący piosenkarz Youssri Mejdoubi.

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kielce.

Powrót na początek strony