Wiosenne porządki i renowacja Salonu Miejskiego

W Parku Kadzielnia wiosenne porządki idą pełną parą - Grabimy też skwer Szarych Szeregów, Park Brzezinki już w ubiegłym tygodniu skończyliśmy – mówi Janusz Biskup z Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach.

Grabienie liści i porządkowanie po zimie terenów chronionych, parków czy skwerów, to tylko jedno ze stałych zadań zleconych przez miasto Rejonowemu Przedsiębiorstwu Zieleni. Lista prac jest długa.

- Tak naprawdę dotyczy całego roku, bo jedne rzeczy się zaczyna, później się do nich wraca. To nie są czynności, które można zrobić i zamknąć, ale stale trzeba do nich wracać, pielęgnować i coś poprawiać – mówi Aleksandra Woźniak-Czaplarska, z-ca dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska zleca również porządkowanie terenów wspólnot mieszkaniowych, a także stałą pielęgnację roślinności i drzew. Miejscy urzędnicy reagują też na problem dzikich wysypisk, takie miejsca mieszkańcy mogą zgłaszać bezpośrednio do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska lub Straży Miejskiej.

Na Rynku też wielkie porządki. Salon Miejski przechodzi wiosenną renowację. Metalowe elementy są czyszczone, a drewniane odnawiane lub wymieniane - Całość będzie składana na nowo do końca marca i wszystkie elementy salonu miejskiego będą już ustawione w komplecie i gotowe do użytkowania przez mieszkańców - mówi Aleksandra Woźniak-Czaplarska, z-ca dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce.


Przed nadejściem wiosny na Rynku naprawiane są też siedziska na murkach wokół drzew. Wszystkie prace wykonuje Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach.

Powrót na początek strony