Wizyta w Winnicy

W przedświątecznym czasie ukraińską Winnicę odwiedziła delegacja z Kielce. Było to tradycyjne już spotkanie mikołajkowe, podczas którego wizyta w partnerskim samorządzie połączona została z radosnym kolędowaniem wśród zamieszkujących Podole Rodaków.

 

Przedstawiciele naszego miasta na czele z Tomaszem Boguckim – Przewodniczącym Rady Miasta spotkali się w winnickim ratuszu w dniu 13 grudnia 2013 roku z Włodzimierzem Grojsmanem – Merem Winnicy, Siergiejem Morgunowem – Sekretarzem Winnickiej Rady Miejskiej, Włodzimierzem Kistjunem – Pierwszym Zastępcą Mera Winnicy, Walerym Korowijem - Zastępcą Mera Winnicy, Walentyną Balicką - Zastępcą Mera Winnicy, Mirosławem Koszeljukiem – Dyrektorem Przedsiębiorstwa Komunalnego „Instytut Rozwoju Miast”. Wśród omawianych tematów dominowały podsumowanie wspólnych projektów zrealizowanych w 2013 roku oraz plany kooperacji na kolejny rok. Ustalone zostały priorytety współpracy w 2014 roku. Strony zgodnie przyjęły, że najważniejszymi obszarami kooperacji będą:

- rozwój przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości akademickiej;

- wymiana doświadczeń w zakresie zbiórki, zagospodarowania i utylizacji odpadów;

- współpraca środowisk akademickich i uczniowskich;

- transfer doświadczeń w zakresie ochrony zdrowia.

 

W trakcie prowadzonych rozmów nie zabrakło oczywiście rozważań na temat aktualnej sytuacji politycznej na Ukrainie. Gospodarze Winnicy wyrazili nadzieję na wznowienie rozmów dotyczących stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską. Ze strony reprezentantów Kielc padły zapewnienia o stałym i niezmiennym wsparciu europejskich dążeń stolicy Podola.

 

Delegacja z naszego miasta wzięła również udział w próbnym uruchomieniu linii sortującej śmieci na składowisku w podwinnickiej Stadnicy.

 

W dniu 14 grudnia 2013 roku odbyła się organizowana przez Konsulat Generalny w Winnicy „Polska Wigilia”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele organizacji polskich działających na terenie Winnickiego Okręgu Konsularnego, który swoim zasięgiem obejmuje Obwody: Winnicki, Chmielnicki, Żytomierski i Czerniowiecki. Nie zabrakło również gości z Polski. Poza kielecką delegacją w spotkaniu i koncercie wzięli udział m.in. Hanna Litwin - żona Ambasadora RP na Ukrainie, posłowie Małgorzata Gosiewska i Franciszek Stefaniuk, a także Leon Dubrawski - Biskup Diecezji Kamieniecko-Podolskiej. W trakcie gali Konsul Generalny RP w Winnicy Krzysztof  Świderek wręczył osobom zasłużonym we wspieraniu Rodaków z Ukrainy specjalne odznaczenia. Wśród odznaczonych znalazł się m.in. Tomasz Bogucki – Przewodniczący RM Kielce.

Po zakończeniu części oficjalnej na scenie winnickiej filharmonii pojawiła się Kapela Zamku Rydzyńskiego, następnie wystąpił zespół muzyczny „VOX”. Wśród wykonywanych utworów dominowały oczywiście te związane z nadchodzącymi świętami.

 

W niedzielę 15 grudnia przedstawiciele Kielc wzięli udział w spotkaniu opłatkowym z członkami i sympatykami Konfederacji Polaków Podola i uczniami Sobotnio-Niedzielnej Szkoły Polskiej w Winnicy. W trakcie uroczystości wręczone zostały przywiezione z Kielc prezenty. Były to m.in. paczki ze słodyczami od firmy „Społem”, podręczniki przekazane przez wydawnictwo „Nowa Era” oraz świąteczne zestawy upominkowe, pomoce szkolne i dydaktyczne przygotowane przez Miasto Kielce.

Powrót na początek strony