Wkrótce duże zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

Od 1 stycznia 2024 r. Strefa Płatnego Parkowania w Kielcach, na mocy decyzji Rady Miasta z 20 lipca br., zostanie powiększona o obszary położone na północ i południe od strefy istniejącej.

Zdecydowano się na taki krok po badaniach, jakie w Strefie Płatnego Parkowania w Kielcach przeprowadzili eksperci pod kierownictwem prof. Andrzeja Szaraty z Politechniki Krakowskiej. Jednym z największych problemów było tzw. zjawisko „uciekania”, czyli pozostawianie przez kierowców swoich aut zaraz poza granicami strefy w celu uniknięcia opłaty.

To powodowało, że rotacja aut na miejscach postojowych w obszarach przylegających do dotychczasowej SPP była bardzo niewielka i powodowała szereg uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Wielokrotnie zwracali oni uwagę na problem ze znalezieniem wolnego miejsca. Ograniczony jest także dostęp do lokali handlowych. Do tego dochodzą kolejne zjawiska, jak nadmierne zatłoczenie, niedozwolone i niezorganizowane parkowanie, zastawianie chodników czy rozjeżdżanie zieleńców.

Istniejąca dotychczas strefa w obszarze ścisłego centrum będzie Podstrefą A. Podstrefa B w części północnej zostanie ograniczona ulicami Nowy Świat, Pocieszka, al. Tysiąclecia PP i al. Solidarności, natomiast w części południowej Wesołą, Wojska Polskiego, Prostą i Tarnowską.

mapaok2f.png

Stawki za postój w Podstrefie A nie ulegną zmianie, kwota bazowa za pierwszą godzinę parkowania wyniesie 4 zł. W Podstrefie B za postój za pierwszą godzinę parkowania zapłacimy 2,40 zł, za drugą – 2,80 zł, za trzecią 3,20 zł. Za czwartą i kolejne - 2,40 zł. Odpowiednio niższe niż w Podstrefie A będą także opłaty za abonamenty miesięczne i roczne.

Zgodnie z przyjętymi regulacjami na obszarze całej strefy zachowane zostanie darmowe parkowanie przez 45 minut. Pozostają również ulgi takie jak 25-procentową bonifikata w przypadku płatności za pomocą aplikacji mobilnych oraz niższy abonament dla osób rozliczających podatek dochodowy w Kielcach.

Nie ulegają zmianie godziny funkcjonowania SPP - od 9:00 do 17:00. Na terenie Podstrefy A funkcjonować będzie 1450 miejsc postojowych, natomiast w Podstrefie B będzie ich łącznie 760.

Powrót na początek strony