Wkrótce rozpoczną się zielone zmiany w centrum Kielc

Miasto Kielce podpisało umowę na realizację zadania „Zielona Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc”. Inwestycja obejmuje Skwer im. I. Sendlerowej, Rynek, ul. Bodzentyńską z Placem Św. Wojciecha i teren przed dawną synagogą.

Wykonawcą robót będzie firma REMONDIS Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość prac to 21 709 500,00 zł. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Wkład miasta wynosi 10% wartości projektu.

Na kieleckim Rynku drzewa, roślinność średniowysoka i okrywowa będą posadzone m.in. wzdłuż pierzei południowej, północnej i wschodniej, w miejscu rozjazdu Piotrkowskiej, Bodzentyńskiej i Dużej oraz na Placu Św. Tekli. Zielona enklawa powstanie także przed Urzędem Miasta.

Na skwerze im. Ireny Sendlerowej planowane są nowe nasadzenia i mała architektura. Powstaną strefy wypoczynku i relaksu oraz zabaw dla dzieci i aktywności. Jednym z elementów będzie także wielofunkcyjna altana parkowa.

Teren między pasami drogowymi Alei IX Wieków Kielc dzięki nowym nasadzeniom będzie oddzielony od intensywnego ruchu ulicznego. Powstaną tu także miejsca edukacyjne i elementy multimedialne oraz alejki.

Po rewitalizacji ul. Bodzentyńskia będzie uporządkowana a mieszkańcy będą mieli do dyspozycji nowe zielone miejsca wypoczynku.

Dla ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych i nasadzeń oraz zapewnienie nadzoru archeologicznego i wykonanie badań archeologicznych w zakresie wskazanym przez Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Na tym terenie prace rozpoczną się najwcześniej.

W przypadku Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku i terenu przed dawną synagogą, wykonawca ma 5 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Dopiero później będą mogły rozpocząć się roboty budowlano-montażowe oraz prace w zakresie zieleni.  

Z uwagi na współfinansowanie zadania z Programu Inwestycji Strategicznych, termin wykonania zamówienia wynosi 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przy wykonaniu rewitalizacji Rynku wykonawca będzie mógł rozpocząć prace nie wcześniej niż we wrześniu 2023 roku.

Powrót na początek strony