Wkrótce ruszy nabór wniosków w pilotażowym programie „małej retencji”

15 czerwca startuje nabór wniosków w pilotażowym projekcie dotyczącym ochrony zasobów wodnych i zatrzymywania wód opadowych na terenie Kielc. W budżecie miasta zabezpieczono na ten cel kwotę 80 tys. zł. Projekt kierowany jest do osób fizycznych - właścicieli nieruchomości. Maksymalna wysokość dofinansowania to kwota stanowiąca 80% wartości inwestycji, jednak nie wyższa niż 4 000 zł. 

- Dziś upływa 14-dniowy termin, kiedy podjęta przez radnych Rady Miasta uchwała stała się ostateczna. Cieszy mnie fakt, że ten projekt uzyskał tak duże zainteresowanie. To utwierdza w przekonaniu, że świadomość oszczędzania wody i maksymalnego jej wykorzystywania jest wśród mieszkańców Kielc bardzo wysoka. Projekt będzie obejmował dofinansowanie do instalacji zbierającej wodę opadową. Jeśli mieszkańcy realizując projekt przekonają się, że to dobry pomysł, wtedy będziemy  rozmawiać z Radnymi i Panem Prezydentem o tym, aby został on realizowany corocznie w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych - wyjaśnia Agata Binkowska - dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce.

Dzięki systemom małej retencji deszczówka czy woda ze stopionego śniegu, zamiast spływać do rzek, może być magazynowana i wykorzystywana później np. do podlewania ogródków.

W ramach systemu dotacyjnego, mieszkańcy Kielc mogą otrzymać dofinansowanie m.in. na: zakup i montaż zbiorników naziemnych i podziemnych do zbierania wód opadowych, wykonanie ogrodów deszczowych, budowę oczek wodnych wraz z systemem zbierającym wodę opadową i roztopową czy też zakup i montaż systemu doprowadzenia wody do zbiornika.

Wnioski będą przyjmowane w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska przy ul. Strycharskiej 6. Liczyć się będzie kolejność zgłoszeń - data, a nawet godzina wpływu, bowiem na dofinansowanie instalacji do retencjonowania wody może liczyć w ramach pilotażu tylko 20 nieruchomości. Wydział przyjmie też kilka wniosków rezerwowych na wypadek rezygnacji jakiegoś mieszkańca. Ogłoszenie o naborze wniosków, zawierające wzory niezbędnych formularzy, opublikowane zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kielce, o czym będziemy informować w osobnym komunikacie.

- Zapewniam państwa, że będę przekonywać wszystkich do tego rodzaju przedsięwzięć, tym bardziej, że jako jedno z dziesięciu miast polskich posiadamy „Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030”, co umożliwia nam staranie się o środki finansowe z programu Life+, i tam też możemy szukać wsparcia na działania w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury i między innymi  retencjonowanie wody - podkreśla dyrektor Agata Binkowska.

We wspomnianym „Planie adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030”, przyjętym uchwałą nr XX/351/2019 z 17 października 2019 roku, określone zostały działania, których realizacja przyczyni się między innymi do ochrony zasobów wodnych na terenie miasta, zatrzymaniu wód opadowych w miejscu ich powstawania, a co za tym idzie, do obniżenia wrażliwości miasta na powodzie i susze.

Drugim zadaniem, którego realizacja wpisuje się w ww. Plan adaptacji, jest projekt realizowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska w ramach budżetu obywatelskiego „Złap deszcz” -  wyposażenie placówek użyteczności  publicznej w zbiorniki na deszczówkę, wramach którego żłobki, przedszkola, szkoły i domy opieki społecznej (podlegające Prezydentowi Miasta Kielce) zostaną wyposażone w zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej, co umożliwi przeprowadzenie działań edukacyjnych.

Powrót na początek strony