Wodociągi Kieleckie zakończyły unijny projekt modernizacji gospodarki ściekowej

Pracownik budowlany w kanale podczas prac przy wodociągu
zdj. Wodociągi Kieleckie

Wielkie pieniądze z Unii Europejskiej rozliczone, mieszkańcy kieleckiego obszaru metropolitalnego mają nowoczesną kanalizację. Wodociągi Kieleckie oficjalnie zakończyły unijny projekt, którego całkowity koszt wyniósł prawie 100 mln zł. Ostatni dokument spółka wysłała w styczniu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach: Kielce, Masłów, Nowiny oraz Zagnańsk. Wodociągi Kieleckie realizowały to zadanie przy wsparciu środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Po zakończeniu inwestycji w gminach Kielce, Masłów i Nowiny powstało 38,9 km kanalizacji sanitarnej, a w gminie Masłów około 2,7 km sieci wodociągowej. Przebudowa objęła 17,7 km wodociągów w Kielcach i Nowinach. Inne działania to poprawa 3,5 km kanalizacji sanitarnej w Kielcach oraz modernizacja oczyszczalni ścieków Sitkówka. Ponadto rozbudowano zintegrowany system monitoringu i zarządzania sieciami wod-kan i zakupiono specjalistyczne samochody do przewozu osadów ściekowych i udrażniania kanalizacji.

W Kielcach w ramach tego projektu m.in. wymieniono wodociąg na ul. Sandomierskiej od ul. Tarnowskiej do Śląskiej, zmodernizowano wodociąg na ul. Pocieszka, Wrzosowej, Gen. St. Maczka i Zagnańskiej. Nową kanalizację dostali mieszkańcy ulic: Prostej, Tarnowskiej, Poleskiej i Herbskiej.

Wszystkie prace kosztowały prawie 100 mln zł, z czego 45 milionów pochodziło z funduszy UE. Więcej o projekcie na stronie Wodociągów Kieleckich.

zdjęcia: https://kanalizacja.wod-kiel.com.pl 

Powrót na początek strony