Wojewódzkie ćwiczenie obronne GOŁOBORZE-22. 21 września br. zamknięta będzie ul. Szybowcowa

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kielce informuje, że 21 września 2022 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 ul. Szybowcowa - od ronda z ulicą Radomską do granic Miasta Kielce - zostanie wyłączona z ruchu ze względu na przeprowadzenie epizodu praktycznego (atak na kolumnę pojazdów Sił Zbrojnych). Ulica zostanie zamknięta zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17.08.2022 r. (znak: KP- IX.7230.2.38.2022.RG).

Zamknięcie ulicy Szybowcowej w Kielcach jest związane z przeprowadzeniem w dniach 20 – 22 września 2022 r.  na terenie województwa świętokrzyskiego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem GOŁOBORZE-22. Tematem ćwiczenia jest „Kierowanie realizacją zadań operacyjnych wsparcia przez administrację publiczną Sil Zbrojnych RP i Sojuszniczych Sił Wzmocnienia w warunkach wyższych stanów gotowości obronnej państwa” oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Kielce w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”.


Zarządzenie wojewody świętokrzyskiego w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pod kryptonimem GOŁOBORZE-22:

https://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/prawo/zarzadzenia-wojewody/19532,452022.html

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie przygotowania do udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk. „GOŁOBORZE-22”:

https://bipum.kielce.eu/prawo-lokalne/zarzadzenia-prezydenta/zarzadzenie-nr-2802022-z-dnia-2022-06-15-w-sprawie-przygotowania-do-udzialu-w-wojewodzkim-cwiczeniu-obronnym-pk-goloborze-22.html

https://bipum.kielce.eu/prawo-lokalne/zarzadzenia-prezydenta/zarzadzenie-nr-2932022-z-dnia-2022-06-24-zmieniajace-zarzadzenie-nr-2802022-prezydenta-miasta-kielce-z-dnia-15-czerwca-2022-r-w-sprawie-przygotowania-do-udzialu-w-wojewodzkim-cwiczeniu-obronnym-pk-goloborze-22.html

Powrót na początek strony