Wspaniała polsko-ukraińska integracja w Tokarni

Konkursy, pokazy taneczne, zabawy, wspólne śpiewy oraz występy artystyczne lokalnych artystów i zespołów dzieci z Ukrainy, w tym występ Amelii Anisovych, która oczarowała swoim śpiewem w kijowskim bunkrze cały świat  – we wtorek w skansenie w Tokarni mieszkańcy województwa  świętokrzyskiego razem z gośćmi z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, integrowali się na wspólnym pikniku.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach projektu "Świętokrzyskie dla Ukrainy". Udział w nim wzięli także samorządowcy z naszego regionu. Miasto Kielce reprezentowali zastępca Prezydenta, Bożena Szczypiór oraz dyrektor Kancelarii Prezydenta, Sławomir Stachura.

Celem pikniku była integracja obywateli Ukrainy ze społecznością województwa, a także możliwość prezentacji kultury i dziedzictwa naszego regionu. Wydarzenie było realizowane w ramach projektu “Świętokrzyskie dla Ukrainy” ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy korzystali z szeregu atrakcji dla dorosłych i dzieci m.in. konkursów, pokazów tanecznych, zabaw dla dzieci i dorosłych. Podczas pikniku odbyły się występy artystyczne lokalnych artystów oraz zespołów dzieci z Ukrainy. Gwiazdą wydarzenia był  zespół Taraka, łączący kulturę polską oraz ukraińską znany m.in z utworu pn. „Podaj rękę Ukrainie” oraz Amelia Anisovych dziewczynka znana z wykonania  piosenki pt. „Mam tę moc” w kijowskim bunkrze.

Dla najmłodszych były stoiska z malowaniem twarzy i włosów, zmywalne tatuaże, dmuchana zjeżdżalnia i tor przeszkód. Każdy mógł skorzystać z bezpłatnej strefy gastronomicznej.

Projekt jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Projekt “Świętokrzyskie dla Ukrainy”, realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Partnerami projektu są:  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Miasto Kielce, Powiat kielecki, Powiat skarżyski, Powiat starachowicki, Powiat włoszczowski. Okres realizacji Projektu, od 24 lutego 2022 do 30 czerwca 2023.

Powrót na początek strony