Wsparcie dla kieleckich szkół, w których uczą się dzieci z Ukrainy

58 laptopów z dwujęzycznym oprogramowaniem oraz klawiaturą polską i ukraińską trafi do sześciu kieleckich szkół podstawowych, w których uczą się dzieci z Ukrainy. Nowy sprzęt wraz z pakietem szkoleń i materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, udało się pozyskać dzięki współpracy Miasta Kielce z Fundacją Szkoła z Klasą. Fundatorem urządzeń jest firma Intel Corporation. Komputery dyrektorom placówek przekazał w czwartek, 7 lipca Prezydent Kielc Bogdan Wenta wraz ze swoim zastępcą Marcinem Chłodnickim.

- Miasto Kielce aktywnie uczestniczy w szukaniu rozwiązań technicznych, które będą pomocne obywatelom Ukrainy przebywającym w naszym mieście. Wspieramy również jednostki i placówki, które udzielają pomocy uchodźcom. Szkoły są jednymi z nich, dlatego cieszę się, że udało się pozyskać sprzęt, który będzie dużym wsparciem dla nauczycieli i uczniów w codziennej pracy dydaktycznej – powiedział Prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Miasto Kielce nawiązało współpracę z Fundacją Szkoła z Klasą, która uczestniczyła w pracach samorządowych nad rozwiązaniami dotyczącymi wsparcia dzieci i młodzieży z Ukrainy, zarówno w obszarze pracy edukacyjnej w środowisku wielokulturowym, jak i w kwestii przeciwdziałania dyskryminacji.

Efektem wspólnych działań Miasta Kielce, Fundacji oraz wpierającej ją firmie Prodata, udało się pozyskać 58 laptopów, które ufundowała firma Intel Corporation. Łączna wartość grantu wynosi 134 432 zł.

Laptopy trafiły do Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bohaterów Westerplatte, Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej, Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka”, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, Szkoły Podstawowej nr 32 im. Janusza Kusocińskiego, Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej oraz Szkoły Podstawowej nr 39 im. Stanisława Moniuszki.

W minionym roku szkolnym do Szkoły Podstawowej nr 18 uczęszczało prawie 50 uczniów z Ukrainy. - Komputery będą bardzo przydatne w codziennej pracy, ponieważ posiadają klawiaturę dwujęzyczną, dzięki której dzieci będą mogły jednocześnie pisać i tłumaczyć słowa. Sprzęt wykorzystamy również do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem gier dydaktycznych. Poza tym dzieci będą mogły łatwiej komunikować się z bliskimi, którzy zostali na Ukrainie. Jesteśmy bardzo wdzięczni za przekazanie nam tych niezwykle potrzebnych urządzeń - powiedziała Urszula Wojsław – Kozłowska wicedyrektor SP nr 18 w Kielcach.

Dodatkowo nauczyciele placówek wezmą udział w szkoleniach dotyczących pracy w wielokulturowej klasie, integracji i adaptacji nowych uczniów oraz technik radzenia sobie ze stresem. Fundacja Szkoła z Klasą zapewni również materiały edukacyjne.

- Miasto Kielce jest jedynym samorządem w województwie, który zgłosił się do udziału we wsparciu, otrzymując maksymalną liczbę przekazanych komputerów – powiedziała Katarzyna Perdzyńska-Zarzeczny, Pełnomocnik Prezydenta Kielc do spraw działań miasta na rzecz pomocy dla obywateli Ukrainy.

Pełnomocnik Prezydenta Kielc podkreśliła również, że Urząd Miasta bardzo aktywnie włącza się w pomoc na rzecz obywateli Ukrainy od samego początku wojny, wdrażając rozwiązania odpowiadające na bezpośrednie potrzeby naszych gości.

- Do placówek oświatowych w szczycie fali emigracyjnej uczęszczało 752 uczniów. Utworzonych zostało 11 oddziałów przygotowawczych w szkołach podstawowych. Natomiast w Przedszkolu Samorządowym nr 5 i w Przedszkolu Samorządowym nr 6 utworzone zostały oddziały dla dzieci. Pozostali uczniowie przyjmowani byli do istniejących klas w obwodowych szkołach podstawowych według miejsca zamieszkania osób przybywających do naszego miasta – poinformowała Katarzyna Perdzyńska-Zarzeczny.

Powrót na początek strony