Wspólne projekty proekologiczne, edukacja ekologiczna oraz wymiana doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska

Wspólne projekty proekologiczne, edukacja ekologiczna oraz wymiana doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska – to nowa, niezagospodarowana dotychczas dziedzina współpracy Kielc i miasta partnerskiego Winnica na Ukrainie. Sytuacja może się zmienić dzięki inicjatywie kieleckiego Urzędu Miasta oraz Ogólnoukraińskiej Ligi Ekologicznej, Oddział w Winnicy.
Dziś (28.03.2008 r.) gości w Kielcach Andrej Druczyński – Zastępca Przewodniczącego Winnickiego oddziału Ligi Ekologicznej, który korzystając z pośrednictwa UM Kielce będzie miał możliwość zapoznania się z działalnością Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach oraz uczestniczenia w XXVIII Zjeździe Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody, odbywającym się w dniach 29-30 marca 2008 roku w Nagłowicach. Spotkania służyć będą wzajemnemu poznaniu się oraz planowaniu wspólnych przedsięwzięć.

Powrót na początek strony