Współpraca uczelni technicznych z Kielc i Winnicy

W dniu 22 maja 2014 roku w Kielcach odbyło się spotkanie przedstawicieli Politechniki Świętokrzyskiej oraz Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego. Rozmowy dotyczyły aktywizacji współpracy obu uczelni w zakresie badań naukowych i doskonaleniaprocesu dydaktycznego, a także organizacji wymiany studentów w toku studiów i w ramach praktyk studenckich. Strona ukraińska zainteresowana jest również zapewnieniem swoim studentom możliwości nauki w Kielcach na studiach magisterskich II stopnia.

 

Reprezentanci uczelni zaplanowali na jesień 2014 roku przeprowadzenie w Winnicy wspólnej konferencji naukowej, która stanie się zalążkiem dalszej owocnej współpracy.

Inicjatorem przeprowadzonych w naszym mieście konsultacji była Konfederacja Polaków Podola w Winnicy oraz Urząd Miasta Kielce.

Powrót na początek strony