Współpraca w obszarze szkolnictwa zawodowego

Intensywne współdziałanie samorządów Kielc i Winnicy uzupełnione zostało o kolejny element. Jest to współpraca w obszarze szkolnictwa zawodowego. Efektem wizyty delegacji z Winnicy w dniach w 19-22.06.2009 r. w Kielcach było podpisanie umowy partnerskiej dwóch szkół. Sygnatariuszami porozumienia są: Wyższa Szkoła Zawodowa Sfery Usług z Winnicy oraz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego z Kielc. Dyrektorzy obu placówek oświatowych zadeklarowali chęć wymiany doświadczeń w zakresie pracy pedagogicznej, kształcenia zawodowego, programów praktyk, itp. Jednym z priorytetów wyznaczona została wspólna realizacji projektów dwustronnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz wymiana grup młodzieżowych sprzyjająca eliminacji niekorzystnych stereotypów.
Nawiązanie partnerskich kontaktów możliwe było dzięki zaangażowaniu i wsparciu władz Kielc i Winnicy.

Powrót na początek strony