Wybierz opowieść o mieście

Nocne Kielce z drona.jpg
fot. Sławomir Rakowski

Do 24 listopada trwa głosowanie publiczności na najlepszy projekt zgłoszony do konkursu „Webskie Kielce. Datathon Idea Kielce 2021”. Do wyboru jest pięć prac, a swój głos można oddać na stronie IDEA Kielce. Swoje nagrody przyzna również komisja konkursowa, a laureatów plebiscytu poznamy 26 listopada.

Celem konkursu „Webskie Kielce. Datathon Idea Kielce 2021” jest promowanie idei smart city, czyli miasta inteligentnego poprzez stworzenie rozwiązań cyfrowych prezentacji wskaźników opisujących Kielce za pomocą różnych narracji (tzw. Stories), łączących jednocześnie tekst, mapy i inne materiały multimedialne.

Nabór projektów do konkursu zakończył się 5 listopada, swoje prace zgłosiło pięć zespołów. Poszczególne projekty poświęcone są jednemu zagadnieniu z zakresu komunikacji, środowiska, urbanistyki, gospodarki czy ogólnego rozwoju miasta. Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa, a nagroda publiczności zostanie przyznana poprzez głosowanie elektroniczne za pośrednictwem strony internetowej www.smartcity.kielce.eu/datathon.

Nagrodę publiczności w wysokości 5 000 zł funduje organizator dla zespołu, który otrzyma najwięcej głosów. Głosowanie odbywa się od 15 do 24 listopada, w sposób znany z Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Zagłosować może jednokrotnie każdy po potwierdzeniu swojego głosu kodem sms, który otrzyma na podany numer telefonu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26 listopada 2021 r. na stronie internetowej konkursu.

Konkurs realizowany jest przez Miasto Kielce, w partnerstwie z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, w ramach projektu pn. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

plakat datathon.jpg

Powrót na początek strony