Do środy można głosować na kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce zaprasza organizacje pozarządowe do aktywnego uczestniczenia w wyborach członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach na kadencję 2023-2026. Głosy można oddawać do środy 11 października br.

Każda organizacja może oddać głos wyłącznie na jednego kandydata. Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny, która znajduje się w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, pok. 6, w dni robocze, w godzinach 7.30 - 15.15.

Lista kandydatów na członków MRDPP oraz karta do głosowania dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego pełni bardzo ważną rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jest bowiem łącznikiem pomiędzy sektorem obywatelskim a administracją publiczną.

Ogłoszenie wyniku wyborów nastąpi w dniu 17 października 2023 r.

Powrót na początek strony