Wyjątkowi Ambasadorzy Kielc. Wręczono Nagrody Miasta 2021

Społecznicy, ludzie kultury i sztuki oraz instytucje działające na rożnych polach. Po raz kolejny Miasto nagrodziło tych, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promocji i rozwoju Kielc. Nagrody przyznaje Prezydent Kielc w porozumieniu z Konwentem Rady Miasta. Oprócz dziesięciu nagród indywidualnych władze Kielc przyznają także jedno wyróżnienie dla wybranej firmy, stowarzyszenia lub organizacji. W tym roku nagroda specjalna trafiła do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Nagrody Miasta Kielce, podczas gali w Kieleckim Centrum Kultury, wręczyli Prezydent Kielc Bogdan Wenta oraz Przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś.

- Nagrody to wyraz podziękowania za Państwa pracę, pasje i zaangażowanie. Cała społeczność Kielc jest dumna, że nasze miasto ma takich Reprezentantów na arenie krajowej i światowej. Państwa działalność jest inspiracją dla wielu osób, zwłaszcza dla młodego pokolenia. Życzymy Wam dalszych sukcesów, abyście mogli realizować swoje cele i marzenia zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym – mówił Prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Wśród laureatów nagród indywidualnych znaleźli się: Kamil Pacholec, wybitny pianista, finalista Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, prof. dr hab. Krzysztof Bracha, historyk, wybitny mediewista, zajmujący się historią kultury polskiego i europejskiego średniowiecza, Grażyna Szkonter prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939, Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Halina Rutecka członkini Związku Sybiraków, która jako dziecko została wraz z rodziną wywieziona na Syberię, Siostra Hanna Szmigielska, mniszka benedyktynka, organistka, cytrzystka, dyrygent specjalizująca się w śpiewie gregoriańskim i muzyce dawnej, Janusz Ryszard Kowalczyk były działacz sportowy, Karolina Wilczyńska, autorka kilkudziesięciu powieści obyczajowych oraz wielu opowiadań, Karol Fijałkowski pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Andrzej Borys fotografik, pomysłodawca i realizator Międzynarodowych plenerów fotograficznych ART-ECO.

Te wyjątkowe wyróżnienia są przyznawane od 1995 roku i na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń naszego miasta. - To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych w naszym mieście, otrzymują je ludzie pochodzący z różnych środowisk. Wszyscy odznaczają się jednak wieloletnią pracą na rzecz miasta w różnych obszarach życia społecznego – mówi zastępca Prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

Każdy z nagrodzonych otrzymał pamiątkową statuetkę, dyplom oraz kwiaty, natomiast laureaci nagród indywidualnych dodatkowo cztery tysiące złotych. W sumie na Nagrody Miasta Kielce zabezpieczono w tegorocznym budżecie 40 tysięcy złotych.

- Dzięki tej nagrodzie pokazujemy i promujemy bardzo wartościowe postacie, które niejednokrotnie chcąc robić coś dla Kielc poświęcając swój prywatny czas i zamiłowania – stwierdził Przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś.

W uroczystej gali wręczenia Nagród Miasta Kielce za 2021 rok uczestniczyli ponadto laureaci z poprzednich lat, senator RP Krzysztof Słoń, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, kieleccy radni Joanna Winiarka, Arkadiusz Ślipikowski, Tadeusz Kozior oraz Jarosław Bukowski, a także zastępca dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM Kielce Grzegorz Sowiński.   

Uroczystość w Kieleckim Centrum Kultury uświetnił koncert Kasi Lisowskiej z zespołem.

 

 


 

 

Sylwetki Laureatów Nagród Miasta Kielce za 2021 rok:

KAMIL PACHOLEC jest laureatem prestiżowych - krajowych i międzynarodowych - konkursów pianistycznych, m.in. Grand Prix w VIII Konkursie Pianistycznym im. Ireny Rolanowskiej w Krakowie (2015), III miejsca w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Cesara Francka w Kraainem/Brukseli (2015). W 2018 roku zwyciężył w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Livoro. Jest laureatem głównej nagrody Piano Academy Eppan „The Arturo Benedetti Michelangeli Prize" (Włochy) oraz półfinalistą I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na instrumentach historycznych. W roku 2019 na XI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. I. J. Paderewskiego zdobył II nagrodę, nagrodę za najlepsze wykonanie koncertu fortepianowego W. A. Mozarta, nagrodę Jerzego Kolanowskiego za najlepsze wykonanie utworów Fryderyka Chopina. Wystąpił z recitalami na wielu renomowanych festiwalach pianistycznych. Wielokrotnie występował jako solista z Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej, Filharmonią Zielonogórską, Lwowską Orkiestrą Wirtuozów i Akademicką Orkiestrą im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Wnioskodawca - Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta.

Prof. dr hab. KRZYSZTOF BRACHA to historyk, wybitny mediewista, zajmuje się historią kultury polskiego i europejskiego średniowiecza, inkwizycją w Heidelbergu w XV w., edytorstwem średniowiecznych łacińskich źródeł pastoralnych, kaznodziejstwem w Polsce i w Europie Środkowej, dziedzictwem kulturowym łysogórskiego opactwa benedyktynów na Świętym Krzyżu w średniowieczu. Stypendysta wielu zagranicznych instytucji naukowych w Niemczech, Włoszech, Francji i Czech, m.in. roczny stypendysta na uniwersytecie w Heidelbergu. Autor ponad 200 publikacji naukowych, w tym wielu zagranicznych. W 2021 r. został wybrany do prestiżowego grona członków korespondencyjnych Centrum Badań Mediewistycznych (CMS) w Pradze. Oprócz pracy naukowej, zajmuje się popularyzacją wiedzy historycznej i dziedzictwa kulturowego regionu. Członek Rady Naukowej Muzeum Historii Kielc od początków powstania placówki.

Wnioskodawca - Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta.

GRAŻYNA SZKONTER prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939. Stowarzyszenie było zaangażowane w budowę cmentarzy ofiar zbrodni katyńskiej na Wschodzie, w tym jedynego na świecie cmentarza policyjnego w Miednoje. Efektem aktywności Pani Grażyny jako Prezesa Stowarzyszenia w zachowaniu pamięci historycznej o funkcjonariuszach Policji Państwowej jest budowa pomników, umieszczanie tablic pamiątkowych na terenie Województwa Świętokrzyskiego i całej Polski. Jest szczególnie zaangażowana w poszukiwania grobów policjantów, którzy zginęli na służbie w latach 1918-1939. Efektem tych działań było odnalezienie ponad dwudziestu grobów na Ziemi Świętokrzyskiej. Prowadzi warsztaty online z młodzieżą oraz z nowo wstępującymi do służby policjantami. Jest również jedną z założycielek oraz sekretarzem Stowarzyszenia „Śniadecczycy".

Wnioskodawca - Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Świętokrzyski, rekomendacja - Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach.

STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO działa w obszarach: kultura, sztuka, ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa. W 2021 r. przypadł jubileusz 30-lecia jego istnienia. Stowarzyszenie działa za pośrednictwem czterech komisji Komisja Tradycji Obywatelskiej i Patriotycznej - zrealizowano ponad 230 projektów (uroczystości patriotyczno-religijne, spotkania z młodzieżą); Komisja Ochrony Dóbr Kultury Materialnej - ponad 90 realizacji (pomniki, głazy, tablice); Komisja Wspierania Polskości za granicą - ponad 40 kwest przykościelnych i 60 imprez charytatywnych, z których środki finansowe były przeznaczane na pomoc dzieciom i młodzieży z Kresów Wschodnich; Komisja Opieki nad Cmentarzami Kieleckimi - 29 kwest cmentarnych (środki uzyskane przez te lata pozwoliły wykonać specjalistyczne konserwacje ponad 445 zabytkowych obiektów cmentarnych żeliwnych i kamiennych). Kwesta w 2021 r. prowadzona była na cmentarzach: Cmentarz Stary, Cmentarz Nowy, Cmentarz Partyzancki, Cmentarz Wojskowy i Cmentarz Prawosławny, a także Piaski, Białogon, Cedzyna i Chęciny. W okresie działalności SODN kilka zbytkowych pomników cmentarnych było już dwukrotnie poddawanych konserwacji.

Wnioskodawca - Klub Radnych Koalicja Obywatelska.

HALINA RUTECKA członkini Związku Sybiraków, jako dziecko została wraz z rodziną wywieziona na Syberię. Do Polski powróciła w 1946 r. uczyła się w Technikum Statystycznym w Warszawie, a w 1954 r. osiedliła się w Kielcach. Była inicjatorką budowy Pomnika Matki Polki Sybiraczki, który został wybudowany w Kielcach i odsłonięty dnia 23 października 2021 roku. Na zaproszenie wielu szkół prowadzi prelekcje na temat losu Polaków wywiezionych na Sybir. Została odznaczona Srebrną Odznaką za Zasługi dla Sybiraków oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi za propagowanie prawdy wśród młodzieży szkolnej. Została również odznaczona Odznaką za Zasługi dla Kielecczyzny.

Wnioskodawca - Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Siostra HANNA SZMIGIELSKA to mniszka benedyktynka, organistka, cytrzystka, dyrygent specjalizująca się w śpiewie gregoriańskim i muzyce dawnej. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia we Wrocławiu. Jako kantor była członkiem Cantores Minores Vratislavienses. Z zespołem tym koncertowała w Polsce i w wielu krajach Europy. Była wykładowcą Alzackiego Centrum Kształcenia Organistów w Strasbourgu, a obecnie Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Kielcach. Jest autorką kompozycji chóralnych oraz gregoriańskich wariacji organowych. Koncertowała w Polsce, Francji, Rosji, Niemczech, Austrii, Szwajcarii. Zainicjowała również działalność Stowarzyszenia Schola Cantorum Kielcensis, które wraz z zespołem rozwija aktywną działalność promującą w Kielcach i regionie świętokrzyskim wysokiej jakości wykonania muzyki dawnej oraz prowadzi związaną z nią dydaktykę. W Bazylice Katedralnej w Kielcach organizowała festiwal Totus Tuus na 40-lecie wyboru Karola Wojtyły.

Wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś.

JANUSZ RYSZARD KOWALCZYK były działacz sportowy, w latach 1954-1963 pracownik Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej w Kielcach, odpowiedzialny ze rozwój sekcji sportowych: pływania, boksu, szermierki, żeglarstwa, hokeja na trawie, strzelectwa. Nadzorował budowę hali widowisko-sportowej przy ulicy Żytniej w Kielcach, krytej pływali przy Krakowskiej, toru kolarskiego w Radomiu oraz większości stadionów sportowych w regionie. W latach 1964-1970 kierownik nadzorujący budowę, a następnie pierwszy szef Hali Widowiskowo-Sportowej w Kielcach. Od grudnia 1970 r. dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku w Kielcach. Kierował pracami przy udostępnieniu dla zwiedzających Jaskini Raj. Od sierpnia 1974 r. dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Turystycznego „Łysogóry” w Kielcach, którego był pomysłodawcą i założycielem.

Wnioskodawca - Klub Radnych Projekt Wspólne Kielce.

KAROLINA WILCZYŃSKA jest autorką kilkudziesięciu powieści obyczajowych oraz wielu opowiadań. Powieść „Ta druga” jest laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Świat Kobiety", otrzymała II Nagrodę Czytelniczek na I Festiwalu Literatury Kobiecej „Pióro i Pazur". Opowiadanie „Pierwsza sprawa posterunkowej Wilk” zdobyło Główne Wyróżnienie Komendanta Szkoły Policji w Pile podczas Festiwalu „Kryminalna Piła". Powieści Karoliny Wilczyńskiej zajmują zawsze czołowe miejsca na listach bestsellerów w kategorii powieści obyczajowych, w 2021 r. znalazły się m.in. na liście TOP Empiku. Autorka umieszcza akcje wielu swoich powieści w Kielcach i regionie, opisując miejsca zabytkowe, piękno miasta oraz Gór Świętokrzyskich. Podczas spotkań promuje także rodzinne miasto, dzięki czemu wielu czytelników odwiedza region, podążając śladami ulubionych bohaterów.

Wnioskodawca - Klub Radnych Projekt Wspólne Kielce.

KAROL FIJAŁKOWSKI pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od 1965 roku jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Od 1973 r. do chwili obecnej jest instruktorem Komendy Hufca Kielce w stopniu harcmistrza. W latach 1971-1994 organizował i prowadził wiele obozów i zimowisk harcerskich, zlotów i kursów instruktorskich. W 1995 r. Karol Fijałkowski rozpoczął pracę w administracji samorządowej na stanowisku Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury w Urzędzie Miasta Kielc (1995-1999). Podczas jego urzędowania rozpoczęło działalność Kieleckie Centrum Kultury, przyczynił się także do ponownego wręczania ustanowionej wcześniej, a zapomnianej Nagrody Miasta Kielce oraz Nagrody Nadzieja Kielc dla uzdolnionej młodzieży. W latach 2003-2004 był Dyrektorem Biura Zarządu Świętokrzyskiego Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża. To właśnie za jego kadencji wspólnie z miastem znaleziono i urządzono nową siedzibę dla ośrodka pomocy ofiarom przemocy i biura PCK.

Karol Fijałkowski od 1997 roku aktywnie działa na rzecz Świętokrzyskiego Klubu Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Od 1999 do 2019 r. był współorganizatorem Marszu Życia i Nadziei związanego z Dniem Walki z Rakiem Piersi.

Współpracę ze środowiskiem kombatantów rozpoczął już w 1982 roku jako Komendant Hufca ZHP w Kielcach. Przez wiele lat organizował, wspólnie ze środowiskami kombatanckimi i samorządem Kielc, uroczystości związane z okresami walki o niepodległość. Pomaga wszystkim związkom kombatanckim.

Wnioskodawcy: Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RPiBWP w Kielcach, Związek Inwalidów Wojennych w Kielcach, Związek Sybiraków w Kielcach, Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Kielcach, Świętokrzyski Klub „AMAZONKI" przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i z Innymi Schorzeniami w Kielcach.

ANDRZEJ BORYS fotografik, pomysłodawca i realizator Międzynarodowych plenerów fotograficznych ART-ECO. Andrzej Borys był najdłużej sprawującym funkcję prezesem ZPAF w Okręgu Świętokrzyskim. Doprowadził do znacznego powiększenia stanu osobowego Okręgu, który stał się drugim co do wielkości Okręgiem w Polsce. Po latach przerwy w realizacji Biennale Krajobrazu Polskiego, Andrzej Borys doprowadził do reaktywacji konkursu już w formule Międzynarodowej jako Festiwal Fotografii Krajobrazowej "S-ave the E-art-h" - Kielce 2012. Wówczas Kielce stały się stolicą fotografii krajobrazowej. Andrzej Borys był również pomysłodawcą i realizatorem Międzynarodowych Plenerów Fotograficznych ART-EKO. Wziął udział w ponad 150 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Za twórczość fotograficzną nagradzany wieloma dyplomami i odznaczeniami. W lutym 2022 r. Andrzej Borys przygotował dużą wystawę fotograficzną z okazji 50-lecia twórczości.

Wnioskodawcy: Związek Polskich Artystów Fotografików w Kielcach, Polskie Stowarzyszenie Edukacji, rekomendacja - Kieleckie Centrum Kultury.

Nagroda Specjalna: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KIELCACH jest jednostką publicznej służby krwi, a wśród jego zadań na pierwsze miejsce wysuwa się pobieranie krwi. Należy podkreślić, że pozyskiwanie nowych dawców jest zadaniem szczególnie trudnym ze względu na fakty, że województwo świętokrzyskie charakteryzuje się najmniej korzystnymi parametrami struktury wieku ludności, następuje w nim najszybszy ubytek liczby ludności, występuje drugi najwyższy współczynnik ubytku naturalnego i występuje najwyższy odsetek seniorów. Sytuację utrudniła jeszcze pandemia Covid-19. W tak zarysowanych okolicznościach działania podejmowane przez RCKiK w Kielcach służące pobieraniu krwi i jej składników zasługują na szczególne wyróżnienie. Mimo tak niekorzystnych warunków liczba donacji w 2021 r. jest wyższa niż w roku 2020 r. Należy wspomnieć również o działaniach Centrum Krwiodawstwa związanych ze zwalczaniem pandemii koronawirusa polegających na pobieraniu osocza i krwi pełnej od ozdrowieńców - takich donacji było bez mała 1 300 i zostały one wykorzystane w leczeniu pacjentów ciężko przechodzących zarażenie Covid-19. W celu zagwarantowania jak najbezpieczniejszej obsługi dawców Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach częściowo zreorganizowało swoją działalność - umożliwiono Krwiodawczyniom i Krwiodawcom oddawanie krwi również w co drugą sobotę miesiąca. W 2021 roku Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach podjęło również ponownie działania służące propagowaniu krwiodawstwa i pozyskiwaniu dawców polegające na prowadzeniu prelekcji w szkołach w Kielcach i innych miejscowościach województwa świętokrzyskiego.

Wnioskodawcy: Przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś, Przewodnicząca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Kielce Marianna Noworycka-Gniatkowska.

Powrót na początek strony