Wymiana młodzieży akademickiej Kielce-Winnica 27-04 - 4.05 2012 r.

W dniach 30.04 - 4.05 odbyła się, tradycyjna już, wymiana młodzieży studenckiej miast Kielce i Winnica. Tegoroczny wyjazd na Podole odbył się pod hasłem „Study in Poland” (Studiuj w Polsce). Korzystając z możliwości bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami z Ukrainy studenci z Kielc mieli okazję opowiedzieć o naszym pięknym, dynamicznie rozwijającym się i gościnnym mieście oraz o korzyściach płynących z faktu studiowania w nim. Był to wkład studentów z Kielc w promocję i rozwój naszego Miasta oraz uczelni wyŜszych w nim funkcjonujących. Realizacja tego typu działań jest tym ważniejsza, iż niekorzystne prognozy demograficzne stanowią realne zagrożenie dla funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce.

 

Podjęte działania promocyjne kontynuowane będą podczas tegorocznego święta pn.: „Dzień Europy” w Winnicy. Miasto Kielce wspólnie z 3 największymi uczelniami naszego regionu promować będzie, podczas ww. imprezy, wśród ukraińskiej młodzieży studia w grodzie nad Silnicą.

Powrót na początek strony