Wymiana młodzieży studenckiej miast Kielce i Winnica.

W dniach 29.04-02.05 odbyła się, tradycyjna już, wymiana młodzieży studenckiej miast Kielce i Winnica. Żacy z Kielc goszcząc u swoich ukraińskich rówieśników mieli okazję zapoznać się z bogatą kulturą Ukrainy oraz odwiedzić miejsca na Podolu związane ze wspólną historią Polski i Ukrainy (Winnica, Niemirów, Kamieniec Podolski, Chocim).
Doroczne spotkania służą wzajemnemu poznaniu oraz przełamywaniu stereotypów pokutujących w obu społeczeństwach. Tradycja wymian studenckich wspierana jest przez Urząd Miasta Kielce oraz Winnicką Radę Miejską, dzięki czemu trwa nieprzerwanie od 2003 roku. Jednym z rezultatów realizowanego przedsięwzięcia jest liczba ponad 700 młodych ludzi z Kielc i Winnicy, którzy odwiedzili zaprzyjaźnione ze sobą miasta.

Powrót na początek strony