Wymień „kopciucha” z miejską dotacją. Na kielczan czeka jeszcze ponad milion złotych

Od 23 lutego do Urzędu Miasta Kielce wpłynęło 112 wniosków o udzielenie dotacji na łączną kwotę 928 tys. W tym roku w budżecie miasta dla mieszkańców, którzy chcą wymienić dotychczasowe źródło ciepła na bardziej ekologiczne przewidziano 2 mln zł.

Kielczanie są zainteresowani przede wszystkim wymianą źródeł ciepła na kotły gazowe i pompy ciepła. Tylko jeden wniosek dotyczy podłączenia do sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

- Zachęcamy do składania wniosków, bo nadal na ten cel mamy w budżecie miasta ponad milion złotych. Kielczanie mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania i instalację pompy ciepła, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, montaż pieca gazowego albo ogrzewania elektrycznego – mówi Prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Wsparcie mogą otrzymać zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe. Z miejskiej dotacji można sfinansować 100% kosztów zakupu i montażu nowego urządzenia grzewczego, przy czym maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć wartości przypisanych dla poszczególnych rodzajów zadań.

Wnioski o udzielenie dofinansowania można składać w Urzędzie Miasta Kielce, w Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce - Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce. Dokumenty będą przyjmowane do 31 października br. lub do wyczerpania środków.

Co ważne uzyskanie środków z Urzędu Miasta Kielce nie wyklucza możliwości pozyskania na ten sam cel wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z regulaminem programu „Czyste Powietrze” w przypadku korzystania z dofinansowania z różnych źródeł, jego łączna kwota na realizację zadania nie może przekroczyć 100% kosztów przedsięwzięcia.

Zgodnie z uchwałą antysmogową do 1 lipca 2023 roku należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe.

W ciągu ostatnich dwóch lat dzięki środkom z budżetu miasta udało się zlikwidować ponad 400 starych pieców. 

Na co można otrzymać dotację z Urzędu Miasta Kielce:

• Podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego i instalacji w budynku grupowego węzła cieplnego – 40 000 zł,

• Podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji w budynku węzła cieplnego – 8 000 zł,

• Instalacja indywidualnego gazowego lub elektrycznego urządzenia grzewczego na jeden lokal wyodrębniony lub na jeden budynek mieszkalny – 8 000 zł,

• Zastosowanie pompy ciepła w budynku mieszkalnym lub lokalu wyodrębnionym – 8 000 zł.

Powrót na początek strony