Zielenienie kieleckiego Rynku. Wypowiedz się

Zachęcamy do wypełnienia ankiety oraz udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji zazielenienia kieleckiego Rynku. Do 22 marca dostępna będzie na portalu Idea Kielce ankieta do zgłaszania opinii. W poniedziałek, 21 marca zapraszamy na spotkanie z architektami, którzy przedstawią założenia zagospodarowania terenu.

Zazielenienie Rynku jest częścią dużego projektu „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc”, który obejmuje także skwer im. Sendlerowej oraz ul. Bodzentyńską wraz z placem Świętego Wojciecha i teren przed dawną Synagogą. Na jego realizację Miasto Kielce pozyskało środki z Programu Inwestycji Strategicznych.

Wprowadzanie zieleni w przestrzeni dotychczas utwardzonej poza walorami estetycznymi ma na celu m.in. zmniejszenie skutków tworzenia się zjawiska tzw. wyspy ciepła.  

Głównymi założeniami projektu są:

1. Wprowadzenie intensywnie zielonej enklawy na Palcu Św. Tekli (drzewa, zieleń niska, pnącza przy pełnych ścianach pawilonów kwiatowych na konstrukcjach samonośnych, drzewa  przysłaniające szalet, rezygnacja z podkreślania obłych form szaletu krzewami).

2. Wprowadzenie zieleni w miejscu rozjazdu Piotrkowskiej, Bodzentyńskiej i Dużej.

3. Uzupełnienie zieleni wzdłuż pierzei południowej oraz wschodniej.

4. Grupa zieleni przy pierzei północnej Rynku.

5. Przedpole z zielenią przed Urzędem Miasta.

6. Podkreślenie w przestrzeni  Placu rzutu dawnego  Ratusza w Kielcach (zieleń niska- murawa/ujednolicona roślinność okrywowa) oraz wprowadzenie dominanty w postaci dużego drzewa.

Ankieta dotycząca "Rewitalizacji płyty Rynku" dostępna jest na portalu Idea Kielce.  

Zapraszamy także do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym przedstawionej propozycji, które odbędzie się w poniedziałek, 21 marca 2022 roku o godz. 17:00 w Sali USC Urzędu Miasta Kielce. Podczas spotkania architekci z pracowni MAMarchitekci przedstawią założenia programu funkcjonalno-użytkowego dot. zagospodarowania tego terenu.

1406419251.jpg

Powrót na początek strony