Lodołamacze 2023. Wystartowała 18. edycja konkursu

Ideą Konkursu jest "łamanie" stereotypów, uprzedzeń, a przed wszystkim lodów obojętności na los osób z niepełnosprawnością, w szczególności na rynku pracy. Konkurs przez lata pozwolił na docenienie dziesiątek firm, osób i instytucji. Stał się marką, a statuetka Lodołamacza jest symbolem pozytywnych zmian w świadomości naszego społeczeństwa, otwartości i zaangażowania.

Pierwsze edycje konkursu promowały pracodawców, którzy tylko zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, obecnie organizatorom zależy na promocji wrażliwości społecznej. Wrażliwość społeczna jest pojęciem o wiele szerszym, wiąże się z szeregiem działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, odpowiedzialnością za innych ludzi, klimat i naszą planetę.

W tym roku do formuły konkursu wprowadzono nową kategorię:

Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony rozwój biznesu ( CSR/ESG)

Pracodawca, który prowadzi swoją działalność w sposób odpowiedzialny społecznie, ma realny wpływ na to, co dzieje się wokół niego. Oznacza to, że może on działać nie tylko na rzecz swoją i swoich pracowników, lecz także uwzględniać potrzeby otoczenia. To pracodawca, który dba o kwestie społeczne i środowiskowe.

Poniżej wszystkie kategorie:

Zatrudnienie Chronione,
Otwarty Rynek Pracy
Rehabilitacja społeczno-zawodowa
Instytucja
Przyjazna przestrzeń -Dostępność
Zdrowa Firma
Dziennikarz bez barier
Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony rozwój biznesu ( CSR/ESG)

Kategoria specjalna:

Super Lodołamacz
Lodołamacz Specjalny

Kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajdującego się na www.lodolamacze.info.pl.

Zbieranie zgłoszeń do Konkursu będzie trwało do 15 sierpnia. We wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu. Ogólnopolskich laureatów Konkursu poznamy 12 października podczas Gali Ogólnopolskiej w Zamku Królewskim w Warszawie.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Kielc Bogdana Wenty.

Powrót na początek strony