Wzgórze Zamkowe ma dyrektorkę

Od dziś miejską jednostką kieruje Ewa Chabielska-Tyndyk. Od 2020 roku była w niej pełniącą obwiązki dyrektora.

Nową zarządzającą Wzgórzem wybrano w trybie konkursowym, do którego zgłosiły się 2 osoby. Po przeprowadzonych rozmowach, komisja konkursowa rekomendowała powierzenie stanowiska właśnie Chabielskiej.

Pani Ewa Chabielska-Tyndyk jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Ukończyła kierunek projektowy. Swoją artystyczną edukację uzupełniła Europejskimi Studiami Menedżerskimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, studiami Public Relations na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Kulturą Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Na początku drogi zawodowej zarządzała wojskowym ośrodkiem kultury, gdzie zajmowała się również edukacją artystyczną dzieci i młodzieży. Po przeprowadzce do Kielc związała się zawodowo ze Wzgórzem Zamkowym, koordynując pracę Pracowni Tkaniny Instytutu Dizajnu, organizowała także eventy i wystawy ID Kielce. Od 2020 roku pełniła obowiązki dyrektora Wzgórza Zamkowego w Kielcach.

Powrót na początek strony