Wznowienie dotacji na wymianę źródeł ciepła

Prezydent Miasta Kielce ogłasza wznowienie rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce.

Na podstawie § 3 ust. 10 Uchwały Nr XXIII/426/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia  2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. U. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2019 r., poz. 5158 ze zm.) w związku z pozyskaniem w 2020 r., dodatkowych środków finansowych w wysokości 150 000 zł na udzielanie dotacji celowych na realizację zadań związanych z wymianą źródeł ciepła,

Powrót na początek strony